آرمان ملی : رئیس سازمان بازرسی کل کشور ؛مبارزه با فساد ؟ خط قرمز نداریم!

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ؛مبارزه با فساد ؟ خط قرمز نداریم - آرمان ملی


کمتر روزی است که رسانه‌ها و سردمداران و مهره‌های حکومتی در مورد فساد نهادینه اقتصادی ننویسند


یا نگویند، فسادی که به‌گفته اسحاق جهانگیری موریانه‌ای است که به جان رژیم افتاده است.


البته معاون آخوند حسن روحانی چنین القا می‌کند گویا فساد امری عرضی است که بر نظام عارض شده،


اما واقعیت این است که این فساد نهادینه و ساختاری است و با نظام ولایت در هم آمیخته است.


وقتی هم در این حاکمیت از اقتصاد بحث می‌شود، منظور ملغمه‌ای است که هیچ بنیاد مشخصی ندارد و تنها ویژگی آن رانت و فساد است.


اقتصادی که متولیان آن خود دزد و غارتگر هستند و به چیزی جز خالی کردن جیب مردم و غارت آنها نمی‌اندیشند. به عبارت دیگر آنها تمام راه‌کارها و سیاست‌های اقتصادی را برای چپاول هر چه بیشتر مردم هموار کرده‌اند.


‌سعید لیلاز یکی از عناصر وابسته به باند کارگزاران این وضعیت را چنین توصیف کرده است: «آن‌چیزی که در ایران اتفاق افتاده در تمام ۴۰سال گذشته صرف‌نظر از ۵، ۶ و ۷ دولت متفاوت هستند که همه را در راستای تشدید غارت دیدم. خصوصی‌سازی در ایران با توجه به مسیری که طی کرده جز تشدید غارت و انتقال رانت از منابع دولتی به طبقات وابسته به حکومت و به آن دولت چیزی نبوده است».


مطالب مرتبط


آرمان ملی: آوازایران بلندتر می‌شود؛…بازتاب گسترده درگذشت استاد شجریان


سر اژدهای هفت‌سر فساد در بیت خامنه‌ای

لطفا به اشتراک بگذارید: