موشکاف ۲۶مهر۹۹ – چن وقتیه از اختلاس مختلاس خبری نیست؟ جریان چیه؟

چن وقتیه از اختلاس مختلاس خبری نیست؟ جریان چیه؟– موشکاف ۲۶مهر۹۹


موشکاف: سلام به رفقا و دوستان! خوب و خوشین؟ اوضاع و احوال رو به راهه؟ ایشالا که همیشه برقرار باشین.


هاهاهاها. یکی از رفقا پرسید که موشکاف! چن وقتیه از اختلاس مختلاس قلمبه خبری نیست؟ جریان چیه؟‌ توبه کردن؟


گفتم نه بابا! پول نیست بدزدن. هاهاهاها. ملاحظه بفرمایین که رئیس اتاق بازرگانی خودشون میگه. هاهاهاها.


مدتی است اختلاس نمی‌شود زیرا دیگر پولی در مملکت نیست!


اگر الان تخلفات اقتصادی بزرگی رخ نمی دهد توی این یکی دو سال برای این که پول تو این مملکت نیست.


تخلف جایی انجام می شود که پول نفت قلمبه وجود داره.
مجری: الان پرونده های تخلفات اقتصادی کلانی داریم در قوه قضاییه
حریری: و پرونده های اقتصادی کلانی داریم که همه مردم می دانند و در هیچ قوه یی رسیدگی نمی شود
مجری: این نظر شماست


حریری: نه این نظر من نیست شما هم می دانید می خواهید به روی خودتان نیاوریدهیچ قوه یی رسیدگی نمی شود
موشکاف:‌هاهاهاها. بعله، آب نیست و الا شناگران ماهرین. هاهاهاها. البته بهتره بگیم پول نیست و الا کارگزاران نظام واسه هپلی هپو کردن آمادة آماده ان، اصلا و ابدا جای نگرانی نیست. هاهاهاها. کما اینکه تو این چن ساله برغم تمام تحریما، هیچی کم نذاشتن. ملاحظه بفرمایین. یارو یه گوشة پرده رو زده کنار. هاهاهاها.


در سال های ۹۷ و ۹۸، طبق آمار بانک مرکزی ۱۸۰ میلیارد دلار صادرات از کشور صورت گرفته ، اما معلوم نیست ارز این صادرات در کجا استفاده‌شده است؟


ذخیره ارزی برای سه سال کفایت می‌نمود درآمدهای عجیبی به جیب بنگاه‌های خصولتی واردشده است که حاضر نیستند آن منابع عظیم مالی را از دست بدهند.


مطالب مرتبط


موشکاف ۲۵مهر۹۹ – یارو ظریف فرستادن به گدایی چین که دست از پا درازتر برگشت


میلیاردها دلار اختلاس در پس پرده طرح یک استیضاح

لطفا به اشتراک بگذارید: