انیمیشن طنز سیاسی فینیتو - این قسمت دهان پوش کدخدا

دهان پوش کدخدا - انیمیشن طنز سیاسی فینیتو


به مجلس فراخوانده شد چون «ظریف» ذلیل و سر افکنده ‌خوار و خفیف


در اصطبل پر ازدحام وحوش حسابی از ایشان کشیدند گوش


وحوشی که بودند کف بر دهان پوش ندادند بر سوژهٔ خود امان


وزیری زبون بود و جمع وحوش به چنگال آنان به مانند موش


سخن گفت با وضع و حال نزار تو گویی که در گل تپیده حمار


بگفتا در این جایگاه و مقام فواید بسی داشتم در نظام


به من گفته «آقا» که «صادق» تویی به ماله‌کشی شخص لایق تویی


جنایات ایشان چو گردد عیان بپوشانم و سازم آن را نهان


وزیر و سخنگوی عظما منم زبانش در اینجا و آنجا منم


چو بشنید این گفته را «سنگ‌پا» ز رو رفت و گفتا به او مرحبا


چنین گفت رندی در این گیر و دار بیا و ببینید حال و نزار


«ظریف‌» دیپلمات ذلیل نظام ولیِ فقیهِ علیل نظام


از آن دولت و رأس شیاد آن قضاییه و شیخ جلاد آن


سپاه و بسیجی و مجلس همه «همه با هم» هستند در واهمه


قیام است و شورش کابوسشان سقوط است فرجام منحوسشان


شیخ و اذنابش ز ترس کهکشان ناله و فریادشان تا آسمان


هم‌چنان خفاش و چون حکّام شب از هجوم نور در غیض و غضب


ولوله افتاده در جمع وحوش محو شد از کلّه هاشان عقل و هوش


«امت نالان» همه کف بر دهان منجلابی از درونهاشان روان


از دهنهاشان همی‌آید برون محتوای چال‌گنداب درون


ناسزاها زوزه‌های وحشت است وحشت از خشم و قیام ملت است


روشنایی، روز، آگاهی، بهار نیست با جهل و تباهی سازگار


حرفشان این است این رجالگان با فداکاران و جان بگذشتگان


پایداری چون دماوندت چرا این همه پیمان و پیوندت چرا


به بُوَد تمکین و کوتاه‌آمدن در ره شیخ آمدند


مطالب مرتبط


انیمیشن طنز سیاسی فینیتو – این قسمت از کجا معلوم


ماله‌کش ذلیل ولایت!

لطفا به اشتراک بگذارید: