چهارراه استراتژیک با یه عالمه حرفهای خنده دار درباره عظمای ولایت و روحانی

یه عالمه حرفهای خنده دار درباره عظمای ولایت و روحانی - در چهارراه استراتژیک


نگاهی به وضعیت نظام ولایت فقیه


ترس «آقا» ز شورش لبنان کرده او را پریش و دل نگران


درد و تشویش و مشکلش کم بود! گشت افزون به آن همه، لبنان


انفجار مهیبِ در بیروت بود عمامه‌اش فراز آن


شوکه و منزجر از آن دنیا ضد انسان و ملت لبنان


حاصل کار کرد «عُمقش» بود ثبت شد مُهر و نام او بر آن


انزجار جهانی اندر پیِ خشم ملت در اوج و در فوران


«عمق» رجسی که داشت در آنجا شد برایش مصیبت و بحران


پولهایی که داد «حاج قاسم» همه از جیب مردم ایران


لشگری سال‌ها مهیا کرد جیره‌خواران پیرو شیطان


این‌که این حزب و لشگر مزدور شده اسباب خواری و خسران


گشته کانون لعنت و نفرین حزب عظما نشانِ در لبنان


اینک این عمق و جبههٔ «آقا» شده درهم شکسته و داغان


زود باشد ولایت ملعون در تمامی پهنهٔ ایران


منهدم ریشه‌کن ز پایه و بنیان بشود در تهاجم طوفان


عزاداری عظمای ولایت نمادی، سمبلی از یک حکایت


نشان از انزوایی مرگبار است بدون شرح و تفصیل و روایت


بسان عنکبوتی پیر و فرتوت درون بیت خود بگزیده عزلت


عزاداری پر رنگ و ریایش ز افلاسش همی دارد حکایت


درون انزوای عنکبوتی یزید و شمر و سلطان ولایت


بساطی از ریا کاری و تزویر بگسترده است از فرط فلاکت


به منبر رفته یک قلاده عنتر برای لوطی‌اش شیخ ولایت


نظام و رهبرش در آخر خط سرا پا غوطه‌ور در ترس و وحشت


ببیند حس کند «آقا» خطر را خروش و خیزش و توفان ملت


که ارکان نظامش را به‌زودی کند نابود و ویران در نهایت


چنین است رسم و آئین حسینی قیام تا روز آزادی ملت


 

مطالب مرتبط


چهارراه استراتژیک خامنه ای و روحانی در طنز سیاسی –  با بزن بهادر و آقای مجری


عزاداری عظمای ولایت


 
لطفا به اشتراک بگذارید: