موشکاف ۲آبان۹۹ - عمق درموندگی و واموندگی شیخ فریو میشه تو حرفای اخیرش دید

عمق درموندگی و واموندگی شیخ فریو میشه تو حرفای اخیرش دید – موشکاف ۲آبان۹۹


موشکاف:‌ سلام! به به! دوستان! رفقا! زنده باشین ایشالا! هاهاهاها. عمق درموندگی و واموندگی شیخ فریو میشه تو حرفای اخیرش دید. هاهاهاها. ملاحظه بفرمایین.


مردم می‌دانند ما دوتا دست بیشتر نداریم با یک دست داریم مبارزه می‌کنیم با تحریم


با یک دست هم داریم مبارزه می‌کنیم با کرونا همین دوتا دست بیشتر نداریم!


موشکاف: آره ارواح عظمات! یارو رو فرستادن جنگ، آش و لاش برگشت، گفتن چی شد؟ چرا نجنگیدی؟ گفت: یه دستم شمشیر بود


یه دستم سپر، با چی می جنگیدم؟هاهاهاها. حالا داستان شیخ فریه! آخه اگه تو کرونا جنگیده پس این آمار چیه؟‌ اگه واسه اقتصاد مردم جنگیده پس این فقر و بدبختی چیه؟ ملاحظه بفرمایین کارنامة اقتصادشو. هاهاهاها.


اما کجا دشمن خارجی به ما گفته است پراید بنجل ۸ میلیونی را ۱۳۰میلیون بفروشیم و کک وجدان هیچ مسئولی گزیده نشود!کجا دشمن خارجی به ما گفته است که فرزندان برخی از مسئولان رده بالای این مملکت به مراکز جاسوس پروری انگلیس و آمریکا و کانادا بروند و دوباره با رمز پدرانشان در مصادر سیاسی و اقتصادی این سرزمین جا خوش بکنند پدرانشان اینجا مرگ بر آمریکا بگویند و فرزندانشان آنجا به ریش این مملکت بخندند!


و کجا دشمن خارجی به ما گفته است که بورس را به قتلگاه سرمایه‌های مردم بدل بکنیم .


کجا دشمن خارجی به ما گفته است که شعبان بی‌مخ‌هایی را به جان اقتصاد این سرزمین بیاندازیم که هر روز یک کودتای جدید علیه اقتصاد این مردم ارائه می‌دهند


موشکاف: هاهاها. بعله. اینم از نتیجة جنگ‌های دن کیشوتی شیخ فری! هاهاهاها. بین این همه فحش و فضیحتی که این روزا بار شیخ فری می‌کنن، شعبون بی‌مخ جدید بود. هاهاهاها. حالا اینو داشته باشین که پنبة افتتاح‌های هفتگی شیخ فریو میزنه. هاهاهاها.


مطالب مرتبط


موشکاف ۲۸مهر۹۹ – وقتی اصطبل نظامو وا کردن و چنان پاچه ای از شیخ فری گرفتن


رخداد ـ خامنه‌ای و درماندگی نظام


لطفا به اشتراک بگذارید: