توسعه ایران : مرگ جوان اسفراینی به دست پلیس؛ خط خامنه ای در وحشت از قیام

مرگ حاشیه ساز جوان اسفراینی به دست ماموران پلیس و ...؛ خط خامنه ای دروحشت از قیام و سرنگونی - توسعه ایران


با این اوضاع و اوصاف، باید دید زیر پوست این جنایات چه خبر است که


کارگزاران نظام آخوندی، شکنجه‌گاهها را به کف خیابان‌ها آورده‌اند.


خامنه‌ای در جبهه‌ها و موضوعات متعدد دچار بحران لاعلاج شده است


در کرونا با تمام پنهان‌کاریهای آماری و فرصت‌جویی‌های سیاسی، دچار بحران بود و نبود شده است


در بورس و گردش اقتصاد هیچ چشم‌انداز بهبود و سرمایه‌گذاری وجود ندارد


شتر گرانی و بیکاری به‌حال خود رها شده و سرگردان و خارج از کنترل دولت است


تمام تجارت و صادرات و واردات و سرمایهٔ مملکت در کنترل و هدایت خامنه‌ای و سپاه وردست‌اش سرجمع شده است و جز برای حفظ نظام نمی‌تواند خرج کند


با چنین سیاستی، جامعه دچار تنفس مصنوعی شده است و روز به روز بر انبار باروتی به‌نام ایران افزوده می‌شود
آثار چنین بحران در بحرانی به مجلس نظام رسیده و کار به سنگربندی و تهدید به حذف فیزیکیِ جناح‌ها کشیده است. با بالا گرفتن سنگربندی درون نظام، جناح مغلوب هم برگ همه‌پرسی عمومی را برای تعیین تکلیف اوضاع مطرح کرد
بنابراین تمام حساب و کتاب‌های خامنه‌ای برای فرصت‌جویی از کرونا، بدل به پاشیدن باروت به کف خیابانهای ایران، بحران فروپاشی، طرح استیضاح روحانی و طرح همه‌پرسی عمومی از جانب رقیب شد
دو راه خروج
چنین وضعیتی تنها دو راه خروج دارد: یا عقب‌نشینی و جام‌زهر خوردن خامنه‌ای و یا چشم‌انداز شورش بزرگ و انفجار محاسبه ‌ناپذیر اجتماعی. واقعیتها گواهی می‌دهند که خامنه‌ای نه می‌تواند عقب ‌نشینی کند و نه از سرکوب و بگیر و به‌بند دست بردارد. از این رو به‌رغم عقب ‌نشینی‌های تاکتیکی مثل وعده پیگیری قتل جوان مشهدی


مطالب مرتبط


توسعه ایران : پناهیان در پناه کدام حاشیه امن است؟… کسی جز عظما ؟


قتل یک جوان اسفراینی توسط نیروی انتظامی جنایتکار رژیملطفا به اشتراک بگذارید: