آه‌وفغان علم الهدی ا ز نادرشاه بخاطرناتمام ماندن کارهایش!

آه‌وفغان علم الهدی از نادرشاه!


علم الهدی : اگر یک روز از عمرم باقی مانده باشد، آن یک روز را اختصاص می دهم به تخریب ...


مطالب مرتبط :


روضه خوانی علم الهدی در مورد آمریکا برای پوشاندن کشتار قیام آبان


آرایش جنگی در مقابل جوانان قیام آفرین


لطفا به اشتراک بگذارید: