طنز دیدار خامنه ای و روحانی در دوران کرونا

دیدار خامنه ای و روحانی در دوران کرونا - طنز


نگاهی از زاویه طنز به وضعیت نظام آخوندی


دیدار خامنه‌ای – ۳آبان ۹۹


در ابتدای سخنانشان، هدف از تشکیل این جلسه را که به دعوت ایشان تشکیل شد، وضعیت تأسف‌بار بیماری کرونا در کشور بیان کردند و افزودند


از این حادثه عبور کنیم این حادثه حادثه مهمی ست!


او فراموش کرد که به صراحت گفته بود:


خامنه‌ای


یک چیز فوق‌العاده نیست، از این حوادث در کشور پیش می‌آید


و اما کشف جدید خامنه‌ای با کمک‌کارشناسان!


خامنه‌ای – ۳آبان ۹۹


باید کاری کنند که گرفتارها در همان روزهای اول و دوم شناسایی بشوند


اگر اینکار انجام بگیرد تلفات به یک دهم می‌رسد


اما نگفت همان کارشناسان می‌گویند در همه کشورها تست به‌صورت رایگان انجام می‌شود


دکتر ابراهیم‌زاده ـ متخصص عفونی ۲۷مهر ۹۹


یعنی اینجور نباشد تست ۶۰۰ -۷۰۰ تومان باشد فرد نتواند برود تست بدهد کشورهایی که موفق بودند مثل تایوان مثل سنگاپور چین کره جنوبی اینها کسانی بودند که تستهای زیادی رایگان در اختیار مردم گذاشتند .


اما راه‌کار خامنه‌ای برای حل مشکل کرونا:


خامنه‌ای – ۳آبان ۹۹


عرض کردیم خیّرین می‌توانند کمک کنند


هم دعا کنیم هم تزرع کنیم هم استغفار کنیم


خبری از پولهای مردم در بنیادهای خامنه‌ای نیست


بستهٔ جریمه هم که روحانی داده بود مجریان از ترس مردم، چوب جریمه را کمی پایین آوردند


پاسدار اکبری ـ اول آبان ۹۹


جریمه‌ها را ولی من معتقد نیستم فضای اجتماعی خیلی شکننده است فضای اجتماعی نمی‌شود همه‌اش را با چوب رفتار کرد


از چه می‌ترسند؟


خامنه‌ای – ۳آبان ۹۹


جنبه‌های امنیتی و اقتصادی نیز نشأت گرفته از همین بیماری است


که مسئولیت اصلی اجرا و نظارت، با شورای امنیت کشور و نیروی انتظامی است


وحشت از آتش آبان و سیل خروشان گرسنگان و بیماران، خامنه‌ای را از کنج انزوا بیرون آورد


مطالب مرتبط


طنز میز گرد نقدی سر خورس نظام


نمای روز ـ بحرانها خامنه ای را از قرنطینه بیرون کشید

لطفا به اشتراک بگذارید: