جهان صنعت:آش اقتصاد را باهم پختید؛...خمینی وجمله اقتصاد مال خر است !

آش اقتصاد را باهم پختید؛...خمینی وجمله اقتصاد مال خر است !- جهان صنعت


در شرایط کنونی که رژیم می‌گوید دلار و پول ندارم و به این بهانه همه چیز را گران کرده است،


اجناس و اقلام لوکس از خارج وارد می‌شود و ارز متعلق به مردم صرف خرید آنها می‌شود،


در حالی که هیچ مشکلی از مشکلات معیشتی مردم را حل نمی‌کنند


یکی دیگر از عملکردهای ضدمردمی رژیم آخوندی وارد کردن ماسک غیراستاندارد از چین در


شرایطی است که ماسک یکی از مبرم‌ترین نیازهای مردم در شرایط بحرانی کنونی است


در این رابطه یکی از تولید کنندگان ماسک به نام حمید رضا رحمتی مدیر شرکت ولا ایده سازان


گفت: «وزارت بهداشت باید توضیح بدهد پشت‌پرده ماجرای واردات ماسک‌های تاریخ مصرف گذشته


از چین چیست و چه کسی پشت آن است»


او در ادامه اظهار داشت «ما نیاز به واردات ماسک نداریم و نتیجه این واردات بالا رفتن آمار کرونا است و ماسک‌های وارداتی اصلاً ایمنی ندارند» ( سایت ۹۰ اقتصادی ۲۱مهر ۹۹ )


وضعیت نابسامان اقتصادی کنونی و فشار علیه مردم جامعه را به وضعیت انفجاری کشانده است. به اعتراف رسانه‌های رژیم بحران اقتصادی کنونی در وضعیتی است که کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند که طی ماه‌های آینده در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی خروجی این وضعیت چه خواهد بود


اما با نگاهی به واقعیتها می‌توان گفت خروجی جامعه ملتهب و جوشان فعلی قیامی است که تمامی رسانه‌ها و مقامات رژیم در مورد آن هشدار می‌دهند و صدای تیک تاک آنرا هم شنیده‌اند


رشد روزافزون و غیرطبیعی بودن بحران معیشت، نشان از یک خط و استراتژی اقتصادی با هدف سیاسی دارد. اعلام رسمی کمبود نان از جانب رسانه‌های حکومتی، وضعیت را به مدار غیرقابل تحمل کشانده است. نظام آخوندی دارد بحران زندگی مردم را به پرتگاه بود و نبود سوق می‌دهد


مطالب مرتبط


جهان صنعت : اقتصاد بهتر از آلمان و دیگر هیچ !


تحریم‌ها اقتصاد ایران را ۱۰درصد کوچک کرده است


لطفا به اشتراک بگذارید: