موشکاف ۱۴آبان۹۹ - یارو عظی باز رفت منبر و روده درازی کرد

یارو عظی باز رفت منبر و روده درازی کرد – موشکاف ۱۴آبان۹۹


موشکاف: سلام! مخلص شما موشکافم. خوبین ایشالا؟ سلامتین؟ دماغتون چاقه؟ هاهاهاها.


عرض کنم خدمت شما عزیزان که یارو عظی باز رفت منبر و روده درازی کرد. هاهاهاها.


اما یه کلمه راجع به کرونا نگفت. هاهاهاها. بجاش نالید و نالید از دشمنان اصلی نظام. هاهاهاها.


دق دلیش از مجاهدین رو سر فرانسه خالی کرد که چرا به مجاهدین امکان حضور و فعالیت داده؟! هاهاهاها.


این سیاست همان سیاستی است که خشن‌ترین و وحشی‌ترین تروریست‌های دنیا را در خودش جا داده و


پناهگاه آنها شده، یعنی تروریستهایی که در کشور ما رئیس‌جمهور را به‌شهادت رساندند،


نخست‌ وزیر را به‌ شهادت رساندند، رئیس قوه قضاییه را به‌شهادت رساندند، آحاد متعددی از نمایندگان و اعضای دولت و قوه قضاییه را به‌شهادت رساندند، ۱۷ هزار از مردم عادی را طبق آماری که در اختیار هست، مردم کوچه و بازار را به‌شهادت رساندند، اینها تروریستهای معمولی نیستند، آنوقت اینها پناهگاهشان فرانسه هست و پاریس است،
موشکاف: هاهاهاها. عظما با اون جسم ناقصش عجب دل پری داره از مجاهدین. هاهاهاها. چون می‌خوان ر پ ت پتوش کنن و کوتاه بیا نیستن. هاهاهاها. حالا این تیکه از سخنرانیشو داشته باشین که چطوری دست پیشو می گیره که پس نیفته. هاهاهاها.


حالا قطع نظر از این‌که کدام انتخاب بشوند ممکن است اون یکی ممکن است اون یکی انتخاب بشوند که حالا امروز معلوم خواهد هر کدام انتخاب بشوند فرقی نمی‌کند


موشکاف: هاهاهاها. آره ارواح حاج قاسمت. هاهاهاها. عظما سرمایه گذاری سنگین کرده بود که این رئیس جمهوری که قاسمشو کتلت کرد و با تحریمای حداکثری نفس اقتصادشو بند آورد و ول کنم هم نیست دیگه نیاد سر کار! بعد میگه فرقی نمی کنه. هاهاهاها. برو بسیجیا مسیجیاتو سیاه کن. هاهاهاها.


مطالب مرتبط


موشکاف ۱۳آبان۹۹ – اینها همه ترس و لرزشون از قیام


خامنه‌ای؛ وحشت از خطر قیام و مجاهدین

لطفا به اشتراک بگذارید: