فخری زاده پدربمب اتمی رژیم آخوندی کشته شد!

آشفتگی و بهم ریختگی رژیم بعد از کشته شدن «فخری زاده»


شاه مهره بمب سازی و اتمی اش


نظام گیج و آشفته !


گیج و ویج است و مضطرب «رهبر»
که چه خاکی بریزدش بر سر


یک عدد شاه مهرهٔ اتمی
رفت از دست و گشته او مضطر


کرک و پشمی نمانده بر کُله اش
شده همچون شغال و گرگی گر


همردیف مقام «حاج قاسم»
گشت خارج ز بیت و حلقهٔ شر


بمب سازی که نیست لنگهٔ او
در میان ایادی رهبر


های و هویی به پا شده که نبین
شده گوش فلک از آنها کر


وعده انتقام سفت و سخت
شده ورد زبان بار دگر


انتقامی بسان «حاج قاسم»
کس ندید سخت تر از آن دیگر


بزنیم شهری از اروپا را
یا فلان کشور و فلان بندر


بکنیم پاره پاره این برجام
محو سازیم نشانه اش یکسر


باند دیگر بگفت آهسته !!
نخرید بهر ما دوبار شر


بد بُوَد حال و روز ما بسیار
نکنید روزگار ما از این بدتر


گیج و منگ است این وسط «آقا»
توی گِل گیر کرده همچون خر


روزگارش از این بتر گردد
دورهٔ تاخت و تاز رسیده به سر


شورش است و قیام در تقدیر
مردمی خشمگین و عصیانگر


روزگارش سیاه خواهند کرد
با قنای نظام ضد بشر


گودرز – آذر ۹۹


مطالب مرتبط:


انیمیشن فخری زاده و قاسم سلیمانی در جهنم طنز سیاسی


 کشته شدن محسن فخری زاده ضربه یی سخت به تلاشهای رژیم برای ساخت بمب اتمی 

لطفا به اشتراک بگذارید: