امتیاز : نان هم درکانال فروش اقساطی محصولات ؛ ... نان هم از سفره ملت ربوده شد!

نان هم در کانال فروش اقساطی محصولات ؛ ... نان هم از سفره ملت ربوده شد - امتیاز


رشد روزافزون و غیرطبیعی بودن بحران معیشت، نشان از یک خط و استراتژی اقتصادی با هدف سیاسی دارد.


اعلام رسمی کمبود نان از جانب رسانه‌های حکومتی، وضعیت را به مدار غیرقابل تحمل کشانده است.


نظام آخوندی دارد بحران زندگی مردم را به پرتگاه بود و نبود سوق می‌دهد.


زبانه‌های آتش این بحران اکنون به انبان نان رسیده است. نانی که آخرین امید به زنده بودن، کف زندگانی، شمع سفره، سرلوحهٔ مایحتاج آدمی، برکت عزت خانواده و خشت زیرین بنای زندگی است. جمهوری اسلامی با گران کردن نان، چکمه بر چنین حرمتی می‌کوبد و دشنه بر چنین نطعی فرو می‌کند.


ایجاد این بحران هدایت‌شده، با هدف تحت‌الشعاع تحریم قرار دادن آن است. رژیم می‌خواهد کمبودها و تنگناهای معیشتی و دارویی را به تحریم ربط دهد تا بهای تحریم نظام آخوندی را از جیب و سفره و زندگانی مردم ایران بپردازد. این سیاست رذیلانه در حالی علیه مردم اعمال می‌شود که تمام عناصر حاکمیت و حکومت آخوندی اشراف دارند که هدف تحریم، توسعه‌طلبیهای اتمی و تسلیحاتی و موشکی و کارگزاران نظام ولایت فقیه است و هیچ ربطی به نان و آب و دارو و مایحتاج زندگی مردم ندارد.


 

مطالب مرتبط


امتیاز : ماجرای دانشجویان قلابی ، دانشگاههای تقلبی وکار چاق کن‌ها!!


گزارش ویژه- گرانی و کمبود نان

لطفا به اشتراک بگذارید: