زگهواره تا گور آزادی بجوی!-درگذشت دکترمحمد ملکی

بمناسبت درگذشت دکترمحمد ملکی


.مردی که هرگزجلوظلم وجنایت نظام سکوت نکرد وتن به بازیهای مهوع انتخاب بین جلاد وشیاد نداد


مطالب مرتبط:


درگذشت دکتر محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب ضدسلطنتی


مسعود رجوی در رثا و وداع دکتر ملکی


جمشید پیمان :دکتر محمد ملکی هم جاودانه شد!

لطفا به اشتراک بگذارید: