دادگاه بلژیک:دم خروس را باورکنیم یاقسم حضرت عباس را؟

جلسه دوم دادگاه درآنورپ بلژیک


اسناد و مدارک نشان می‌دهد که علاوه بر اسدالله اسدی دیپلمات تروریستی که از سال۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ مزدوران جنایتکار را اداره می‌کرده است، شمار دیگری از مأموران اطلاعات در داخل و خارج ایران در ارتباط با مزدوران تروریست بوده و در اداره آنها به اسدی کمک می‌کردند.


این مأموران در ملاقاتهای حضوری با نسیمه نعامی و امیر سعدونی در تهران و اهواز آنها را نسبت به مأموریتشان ...


مطالب مرتبط:


ارتباطات مزدوران جنایتکار نعامی و سعدونی با سردژخیمی به نام محسن


دادگاه بلژیک - آنتورپ - ارتباطات مزدوران جنایتکار نعامی و سعدونی با سردژخیمی به نام محسن در تهران


دومین جلسه دادگاه مقدماتی در آنتورپ بلژیک


لطفا به اشتراک بگذارید: