تعریف جدیدی ازمصونیت دیپلماتیک از زبان اسدی؟!

اسدی: مطابق اصل مصونیت دیپلماتیک اشکال نداره !


محاکمه دیپلمات تروریست رژیم «اسدالله اسدی» و همدستانش در بلژیک به جرم اقدام برای بمب گذاری و انفجار در گردهمایی سالانه مقاومت در ویلپنت پاریس در سال ۱۳۹۷ . . .


محاکمه دیپلمات ولایی . . .

یک تروریست ولایی طفلکی
کرده اند زندان او را زورکی


دیپلماتی خبره و معقول بود
کارهایش عادی و معمول بود


ناگهان از بخت بد این نازنین
بی خبر افتاد اندر یک کمین

یک تروریست به ظاهر دیپلمات
گشت در صحنه به سرعت کیش و مات

جرم او اقدام بهر انفجار
کشتن پیر و جوان چندین هزار


بمب و طرح و نقشه و اسباب کار
جملگی در نوع خود یک شاهکار


از «مصونیت» جنابش سود برد
بمب را با خود به مقصد زود برد


بود او سرکرده جمعی خبیث
می‌ندانست هست در تور پلیس


در تمام کارها این دیپلمات
داشت با بیت ولایت ارتباط


خارج از محدودهٔ رسمی کار
گشت دستگیر دیپلمات نا بکار


دیگر آنجا او «مصونیت» نداشت
کارهایش پوش قانونیت نداشت

بگذریم از شرح و بسط داستان
آن خبر گردید اول در جهان

کار تحقیقات آن تکمیل شد
دادگاهی بعد از آن تشکیل شد

حاکم شرع و فقیهِ دادخواه
بود خالی جای او در دادگاه

دادستانها و وکیلِ شاکیان
از ولایت بی نصیب و بی نشان

کار «سربازان گمنام» اینچنین
سخت شد بی «قاضیان شرع و دین»


خارج از عدل ولایی مجرمان
می شوند چون موشِ با نام و نشان

خواری و رسوایی اندر این جهان
سهم سربازان گمنام امام


دولت و «آقا» و بیت محترم
جملگی در جایگاه متهم


دست و پای و دمبشان در لای در
گیر کرده، جیغ‌هاشان بی اثر


گودرز – آذر ۹۹


مطالب مرتبط:


دادگاه بلژیک ـ آنتورپ – محاکمه اسدالله اسدی – برملاشدن اسناد و مدارک جرم


دادگاه بلژیک – آنتورپ - برملا شدن اسناد و مدارک جرم


مریم رجوی: خامنه‌ای، روحانی، ظریف و علوی برای ۴دهه تروریسم باید در برابر عدالت قرار گیرند

لطفا به اشتراک بگذارید: