موشکاف ۲۴آذر۹۹ – هیچ کس به واکسنی که آخوندا پشتش باشن اعتماد نداره

هیچ کس به واکسنی که آخوندا پشتش باشن اعتماد نداره – موشکاف ۲۴آذر۹۹


موشکاف: سلام به همة دوستان و رفقای خودم! فدایی دارین! خیلی مخلصیم! ایشالا که برقرار و سرحال باشین. هاهاهاها. عرض کنم خدمتتون که این روزا بحث واکسن داغ داغه. هاهاهاها.


همه دنبال اینن که تو این زمونة کرونایی کی و چه واکسنی وارد ایران میشه.


آخه هیچ کس به واکسنی که آخوندا پشتش باشن اعتماد نداره. هاهاهاها. ببینین یارو حریرچیو چطوری سوال پیچ میکنن. هاهاها.


مجری: همکار خوش ذوق و پیش‌کسوت ما خانم شوقی پرسیدند که همان‌طور که آقای پوتین دخترشان را آوردند بعد فیلم گرفتند واکسن را امتحان کردند شما هم حاضرید همان‌طور که در ایام کرونا از خودتان فیلم گرفتید سلفی گرفتید که من کرونا گرفتم و مبارزه می‌کنم یکی از اعضای خانواده شما اول


حریرجی: [خنده] خودمان را می‌زنیم چرا مسأله را ناموسی می‌کنید [ خنده] این خانم پیش‌کسوت چه چیزهایی به ذهنش می‌رسد


مجری: حاضر هستید یک فیلم اینجوری سلفی هم بگذارید آقای دکتر فرمودید از ناموس


حریرچی: شما امدید از من آمدید از من سؤال بکنید یا بازجویی ؟


موشکاف: هاهاهاها. ملاحظه فرمودین؟ بی اعتمادی به نظام ولایت به حدیه که تو تلویزیون خودشون، اینطوری معاون کل وزیر بهداشتشونر و ضایع می کنن. هاهاهاها. اما از خود حریرچی بشنوین که بی اعتمادی مردم به نظامو چطوری توصیف می کنه. هاهاهاها.


حریرچی: سلفی گرفتن نمی‌خواهد جلوی دوربین می‌زنیم که آخر ببینید اگر این را البته بگویم اگر اعتماد نباشد می‌شود واکسن را زد فیلم آن را هم گرفت نشان داد بعد یکی می‌رود چون ببینید ما ۴ هزار نفر در آلبانی داریم به زبان‌فارسی منافقین هر روز برای ما مطلب می نویسند شما مطمئن باشید ما واکسن هم بزنیم می‌گویند


مطالب مرتبط


موشکاف ۲۳آذر۹۹ – شیخ فری تو چاخان و باد و بلوف رکورد زده


سفسطه‌های آخوندی برای طفره رفتن از واکسیناسیون

لطفا به اشتراک بگذارید: