وضعیت جسمانی ولایت شقاوت و اعدام !

ولایت شقاوت و اعدام !


این همه قتل و این همه اعدام
بربریت به شکل تام و تمام


این همه حبس و این همه تعزیر
رعب و وحشت برای خاص و عام


ضد انسان و هر چه انسانی است
پایه دین و اعتقاد امام


دستگاه جنایت و سرکوب
بی توقف به جرم و جور مدام


چهل و اندی شکنجه و کشتار
حاصل کار بی مثال نظام


سال شصت، صد دویست ، سیصد کس
دسته دسته روانه اعدام


در پی آن صدای تیر خلاص
می شمردند در اوین هر شام


کشتن سی هزار زندانی
با فتاوی مرگبار امام


اعتراف با شکنجه و اجبار
بهر بردن به جوخهٔ اعدام


چوبهٔ دار و هوک جراثقال
صنعت و ابتکار خاص نظام


حاکمان شقاوت و کشتار
قاضیان قساوت احکام


جریانی ز جهل و جور و ریا
صدر تا ذیل پلید و خون آشام


آری این دستگاه مرگ و ترور
جور و جهل و ستم در آن ادغام


عمر ننگین این تمامت شر
آفتابش رسیده بر لب بام


موسم آتش است و طوفان است
آخرین کار و آخرین اقدام


تا شود ملتی ستمدیده
شادمان و رها و شیرینکام


گودرز - آذر ۹۹


مطالب مرتبط:


جنگ بر سر جانشینی خامنه ای در دادگاه طبری و قتل منصوری

لطفا به اشتراک بگذارید: