موشکاف ۲۹آذر۹۹ – این روزا بحث مذاکره تو نظام داغه

این روزا بحث مذاکره تو نظام داغه – موشکاف ۲۹آذر۹۹


موشکاف: سلام و صد سلام به رفقا و دوستان موشکاف و موشکافی! فدایی دارین! هاهاهاها.


عرضم به حضورتون که این روزا بحث مذاکره تو نظام داغه، عظی هم خواست با همین ترفند


نظام جر و واجرشو وصله پینه کنه. هاهاهاها.


سه قوه با همدیگر کار کنند هم‌افزایی کنند مخصوصاً روئسای سه قوه اگر چنان‌چه این هم افزایی


این اتحاد این همکاری انجام بگیرد مطمئناً این اتحاد ملی روزبه‌روز قوی تر خواهد شد.خوب مذاکره اختلافاتی وجود دارد ممکن است وجود داشته باشد! با مذاکره این اختلافات را حل کنید مگر شما نمی‌گویید با دنیا مذاکره کنیم خیلی خوب چطور با دنیا می‌شود مذاکره کرد با عنصر داخلی نمی‌شود مذاکره کرد خوب بروید مذاکره کنید حل کنید


موشکاف: هاهاهها. تیکه انداختن عظما به شیخ فری رو گرفتین؟ بیچاره خواب وحدت و مذاکرة بدون دعوای سران سه قوه را می‌بینه! هاهاهاها. این سه مرد خبیثی که بندة موشکاف می‌بینم سایة همو با تیر می زنن. هاهاهاها. اما شیخ فریو داشته باشین که طعنة عظما را زیرسبیلی در کرد و خواست از این حرفای آبکی عظما کره بگیره. هاهاهاها.


من تأکید می‌کنم بر توصیه دیروز مقام معظم رهبری که تأکید کردند مسأله وحدت ملی را که همه قوا باید تلاش کنند که این وحدت ملی افزوده بشه اگر یک روز از عمر دولت یا از عمر مجلس یا از عمر قوه قضاییه بگذرد و در آن روز کاری بشود یا سخنی گفته بشه که فاصله و شکاف بین مردم را زیاد بکند این برخلاف قانون است برخلاف شرع است برخلاف توصیه مقام معظم رهبری هست


موشکاف: هاهاهاها. بعد این حرفای شیخ فری، سایت عظما


مطالب مرتبط


موشکاف ۲۸آذر۹۹ – عظی نفس زنان، تو سالگرد قیمه قیمه شدن قاسمش، رفت منبر


پاسدار حسین شریعتمداری: کسانی که هنوز خواب مذاکره با آمریکا را می‌بینند، در پی سراب نروند

لطفا به اشتراک بگذارید: