رادیو اکتیو – شب یلدا - دیدو بازدید - واکسن کرونا - آخوند و یلدا - دروغهای روحانی

ویژه شب یلدا - دیدو بازدید یلدایی - واکسن کرونا - آخوند و شب یلدا - دروغهای روحانی در رادیواکتیو


نگاهی به وضعیت خراب نظام آخوندی


یلدا چیست؟ آیا از افسانه‌ها و اسطوره‌ها آمده است؟ این واژه‌ که در شعرها، حکایت‌ها، قصه‌ها و


ترانه‌ها با آن وصف‌ها می‌کنند و نغمه‌ها می‌سازند، از کجا تا به کجا آمده تا به ما رسیده است؟


یلدا چیست؟ یـلدایی که بانی ضیافت‌ها، سورها، گردآمدن میوه‌ها و خوراکی‌های رنگارنگ


در مجمرها و میزها و سفره‌هاست؛ شبی که تمام‌ شب‌ها‌ به جانب او می‌روند تا بلندترین و


طولانی‌ترین گیسوان بر شانه‌های سال باشند. شبی که از قله‌ٔ آن تاریکی سرازیر و خیمه‌های سیاه،


کاسته و کوتاه می‌شوند. همان تحویلی که از پس آن کاروان روز، قطار می‌شود و روشنایی و مهر


به هم می‌پیوندند و زمین را مهیای نوروز و بهاران خجسته می‌کنند.


دریچه‌ای بر دهه‌های تیره‌ناک یلدا


شبی که اکنون ضیافتش باید مژده‌ٔ پیمودن به جانب بهار دهد؛ اما در میهن ما بدل به رخساره‌ٔ اندوه گشته است. شبی که در این سال‌ها در میهن ما سفره‌اش تهی‌ست و دل مردمان به‌پای‌دارنده‌اش ناشاد. شبی که پنجه‌های فقر، سفره‌ها و میزهای رنگینش را غارت نموده و گردآورنده‌گان بر هاله‌ٔ شمع محبتش را پراکنده.


یلدا در میهن ما فقط نقطه‌ای از شب یک سال نبوده است که سال‌هایی همه شب‌ناک بود. یلدایی که مصداق ۴۰سال سیاهی و تیره‌ناکی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ناشی از شب مسلط شیخان انسان‌خوار بوده است.


یلدا در خاطرات سده‌هایش در میهن ما یاد‌ها از شهاب‌های شب‌شکن و ستاره‌گان شب‌کوب داشته و دارد. و ایران اکنون در طولانی‌ترین نبرد اهورا با اهریمن، در سینه‌کش پیمودن به جانب قله‌هایی است که طیلسان یلدا را از قامتش براندازد و ردای شعله‌گون و ارغوانی سپیده به بر کند.


 

مطالب مرتبط


رادیو اکتیو – خامنه‌ای و کرونا سلطان قبر – مهدکودک ولایی -برق مجانی روحانی


شب یلدا در ایران با طوفان توئیتری: واکسن بخرید

لطفا به اشتراک بگذارید: