سیاست روز : محموله واکسن بزودی می رسد...؛ رسوایی نظام در روزنامه های خودی!

محموله واکسن بزودی می رسد...؛ رسوایی نظام حتی در روزنامه های خودی!- سیاست روز


محموله واکسن بزودی می رسد ...


شایعه نخریدن واکسن مربوط به استکبار جهانی است و در آینده نزدیک نخستین واکسن کوبید ۱۹ وارد کشور خواهد شد.
به گزارش واحد مرکزی اخبار، دکتر پریناز همتی «رییس کل بانک مرکزی» با اعلام این مطلب


افزود: ما سر سلامتی مردم با هیچ کسی معامله نمی‌کنیم و اعتقاد داریم پول چرک کف دست است.


وی افزود: پدر مرحومم هم قصد داشت این واکسن را بخرد اما آمریکای جهانخوار تمام منابع بانکی ما را محدود یا مسدود کرده بود.


پریناز همتی ورود واکسن کوبید ۳۸ را تکذیب کرد و افزود: دیگر آنقدر پول نداریم که از این واکسن


جدیدها بخریم اما برای تهیه واکسن کوبید ۱۹ هیچگونه محدودیتی نداریم.
وی در پاسخ خبرنگاری که پرسید مگر کوبید ۱۹ در چهل سال پیش ریشه کن نشده است، خاطرنشان کرد: ریشه کنی کوبید ۱۹ هیچ خللی در تصمیم ما وارد نخواهد کرد و چون به مردم قول دادیم این واکسن ها را خریداری می‌کنیم. رییس کل بانک مرکزی با رد ادعای انزوای ایران در اقتصاد جهانی، تاکید کرد: هنوز با دو کشور دنیا ارتباط اقتصادی داریم که یکی از آنها "سیرالون"..."سریال ون"... سری ویالون" ... عذرخواهی می کنم "سیرالئون" است و یکی هم کشوری دیگر که با ما تعامل دارد.


وی در پاسخ خبرنگاری که از اسم کشور دوم پرسیده بود، گفت: تلفظ نام آن یکی کشور سخت است اما همینقدر بگویم که مردم خیالشان راحت باشد چون این کشور هم دریا دارد هم رودخانه دارد و هم میوه‌های جنگلی اش شیرین است.
دکتر پریناز همتی در پایان از رسانه‌ها خواست تا از جنگولک بازی، اقدامات ایذایی و تحریکات ددمنشانه دست بردارند تا بانک مرکزی در آرامش به کارش برسد.


مطالب مرتبط


سیاست روز: همه واکسن‌ها ممکن است یک در هر چند هزار، عوارضی را داشته باش


محموله واکسن کرونا وارد قطر شد

لطفا به اشتراک بگذارید: