همدلی: نامه ۱۶۷ داروساز ؛«با کدام جرات ادعای تولید چنین واکسنی را( دارند)...؟»...

نامه ۱۶۷ داروساز ؛«با کدام جرات ادعای تولید چنین واکسنی را( دارند) - همدلیتست انسانی واکسن ایرانی کرونا در حالی انجام گرفت که چند روز پیش ۱۶۷داروساز


در نامه‌ای به محمدرضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو، مطالعات بالینی برای تولید واکسن کرونا


را «در حد یک شوخی» خواندند و نوشتند: «با کدام جرات ادعای تولید چنین واکسنی را داریم؟»


در این نامه با اشاره به شروع واکسیناسیون ضد کرونا در بسیاری کشورها،


از «بی‌برنامگی وحشتناک» در تامین واکسن کرونا در ایران انتقاد شده است


این داروسازان شعار «تولید ملی واکسن» را نیز موجب شگفتی خواندند و نوشتند: «چرا اجازه بدهیم تولید یک محصول این‌قدر تخصصی را ساده جلوه دهند؟ ما که قابلیت خرید چند فریزر برای انتقال و نگهداری واکسن را نداریم، تجهیزات تولید واکسن آن هم برای ۸۰میلیون نفر را داریم؟»


نویسندگان این نامه از سازمان غذا و داروی ایران خواسته‌اند که «به موقع، و نه بعد از مرگ سهراب» نسبت به خرید و واردات واکسن کرونا اقدام کند. این داروسازان همچنین از ‌‌این‌که افراد با تخصص‌های غیردارویی، نظر تخصصی دارویی می‌دهند انتقاد کرده و برخی موضوعات مطرح شده در رسانه‌های داخل ایران درباره تولید واکسن داخلی کرونا را «توهین به شعور علمی داروسازان و صرفا بهانه‌ای برای عدم تامین واکسن» توصیف کردند.


مطالب مرتبط


همدلی: نظامیان در صف پاستور مرحله دیگری از جنگ گرگها در نظام ولایی!


اعتراض ۱۶۷ داروساز در ایران به دروغهای سیستماتیک نظام: با کدام جرأت ادعای تولید واکسن داریم؟


لطفا به اشتراک بگذارید: