خبرتوخبر با یه عالمه خبرهای خنده دار از خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی

یه عالمه خبرهای خنده دار از خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی در خبر تو خبر این هفته


نگاهی طنز به وضعیت نظام ولایت فقیه


گفت عظما که جنگ هشت ساله


هم‌چنان دلپذیر و با حاله


بهر ما منبع بشارت بود


هشت سالش پر از طراوت بود


برکاتش بسی فراوان است


پخش اندر تمام ایران است


ارمغانی که داشت و دارد آن


آدمی می‌شود از آن حیران


از دو میلیون نفر که شد کشتار


یا که معلول و موجی و بیمار


کودکان را به روی مین بردن


با کلید بهشت بر گردن


شهرها روز و شب مُصیبتگاه


ماتم و اشک و ضجّهٔ جانکاه


بانگ «آهنگران»و وصف «شهید»


نوحهٔ مرگ موسیقیِ جدید


شهرهایی که درب و داغان شد


سه هزار روستا که ویران شد


میلیونها نفر شد آواره


در بدر بی‌پناه و بیچاره


این همه مرگ و رنج و درد و غم


قیمت «رفع فتنه از عالم»


اینچنین است «بشارت» شیطان


که تجلی نموده در شیخان


……… .


گفت رندی به حضرت رهبر


ای ولیِ فقیهِ افسونگر


فقر و مرگ و فنا و ویرانی


برکت بود برای ایرانی؟


نامقدس، کثیف، ضد وطن


جنگ منحوس شیخِ اهریمن


«برکات» و «بشارت» آن جنگ


نیست چیزی بجز خیانت و ننگ


آنچه باید بشارتش را داد


روزِ از ریشه کندن بیداد


روزِ از پا فکندن دشمن


جشنِ فتح و رهایی میهن


گیج و ویج است و مضطرب «رهبر»


که چه خاکی بریزدش بر سر


یک عدد شاه مهرهٔ اتمی


رفت از دست و گشته او مضطر


کرک و پشمی نمانده بر کُله‌اش


شده هم‌چون شغال و گرگی گر


همردیف مقام «حاج قاسم»


گشت خارج ز بیت و حلقهٔ شر


بمب سازی که نیست لنگهٔ او


در میان ایادی رهبر


های‌وهوییبه‌پاشده که نبین


شده گوش فلک از آنها کر


وعده انتقام سفت و سخت


شده ورد زبان بار دگر


با فنای نظام ضدبشر


مطالب مرتبط


کلی موضوعات خنده دار از خامنه ای و روحانی – در خبر تو خبر این هفته


نظام گیج و آشفته!

لطفا به اشتراک بگذارید: