جوان : مال نامشروع مسئولان پس گرفته میشود مردم از حلقوم آنها بیرون خواهند کشید!

مال نامشروع مسئولان پس گرفته می شود.؛ بخوانید مردم با قیام خود از حلقوم خامنه‌ای و اوباش اش بیرون خواهند کشید - جوان


«بسیاری از مدیران و مسئولان ارشد کشور سکوت و صبر و آرامش مردم و تهیدستان را به‌حساب عملکرد خود می‌گذارند...


باید از زمانی ترسید که دیگر آتشفشان گرسنگان هیچ‌گونه ترمزی را نپذیرند». (مجید ابهری. آرمان‌ملی. ۷آذر۹۹)


«آتشفشان»، تمثیلی گویا برای جامعهٔ ایران آتشفشان را روزنه‌ای در سطح زمین تعریف کرده‌اند که از داخل آن


سنگ‌های گداخته و مواد مذاب به بیرون فوران می‌کند. علت وقوع آتشفشان، وجود توده‌های سنگ‌های آذرین در


گوشتة زمین با حرارتی در حدود ۱۰۰۰درجه سانتی‌گراد است؛ که «ماگما» نامیده می‌شوند.


ماگما در زیر پوستهٔ زمین تولید یک «نقطهٔ داغ» می‌کند و با فشار به بالا رانده شده و


با رسیدن به سطح زمین به گدازه تبدیل می‌گردد.


به‌دلیل وجود حباب‌های گاز در ماگما و گدازه‌ها، پرتاب آنها با انفجار توأم است.


تمثیل «آتشفشان» برای آنچه این روزها در جامعهٔ ایران می‌گذرد، تمثیلی گویاست.


برای بیش از ۴دهه در ایران حاکمیتی بر سر کار است که خود را به‌زور پروپاگاندا، تحمیق، تزویر، کشتار، شکنجه، ترور و


تحریف واقعیتها به مردم ایران تحمیل کرده است و از رسانه‌های خود این دروغ بزرگ را پمپاژ می‌کند که حکومتی است اسلامی و مردم با رأی و تمایل خود خواهان استمرار آن هستند.


ماگمای نارضایتی و آتشفشان قیام این حکومت با گستراندن سرکوب و اختناقی غیرقابل مقایسه با استانداردهای سرکوب و اختناق در جهان جامعهٔ ایران را منجمد، راکد، در خود، افسرده و فرو رفته در کرونا و مرگ می‌خواهد. بهشت این حاکمیت، عزا، دلمردگی، تشییع جنازه و سیاه‌پوشی است.


مطالب مرتبط


جوان : پلیس در مقابله با متخلفان ماسکی ؛ یا امر به معروف و نهی از منکر کرونایی


فعالیت کانون‌های شورشی در شهرها با شعار، حق گرفتنی است باید برشورید و آنرا از حلقوم آخوندهای ضدبشر بیرون کشید

لطفا به اشتراک بگذارید: