موشکاف ۲۲اسفند۹۹ ـ علی گدا شب جمعه رو یادش نرفته و بساط گداییش رو پهن کرده

علی گدا شب جمعه رو یادش نرفته و بساط گداییش رو پهن کرده ـ موشکاف ۲۲اسفند۹۹


موشکاف: سلام و صد سلام خدمت رفقا و دوستان خودم! چطورین ؟ خوب و خوشین؟


ایشالا که رو به راه باشین. هاهاهاها. عرض کنم خدمتتون که یارو علی گدا شب جمعه


رو یادش نرفته و بساط گداییش رو پهن کرده. هاهاهاها.


این‌که می‌گویند جمهوری اسلامی سر ستیزه با همه دارد نخیر ما کسانی که با ما دشمنی نمی‌کنند


از هر دینی از هر مذهبی با اینها مشکلی نداریم به اینها نیکوکاری هم می‌کنیم


وموشکاف: هاهاهاها. گفتی سر ستیزه با کی نداری؟ با شیطان بزرگ؟! هاهاهاها.


لی‌لی‌به لالاش هم میذاری؟ هاهاهاه. حالا ملاحظه بفرمایین که در همین حال بازم


از خر کردن بسیجیا کوتاه نمیاد. هاهاها.


وما وظایفی داریم از جمله این وظایف همین تواصی به حق و توصیه به صبر هست و شناخت دشمن هست و ایستادگی در مقابل دشمن هست و تسلیم نشدن در مقابل دشمن هست و اعتماد نکردن به این دشمن غدّار هست


موشکاف: هاهاهاها. بعله، این سوسشه. اصل قضیه همونی بود که گفت سر ستیزه نداریم.هاهاهاه. همون که شیخ فری روز قبلش رک و پوست کنده گفت


ما آماده هستیم ما در برابر کاخ‌سفید به صراحت این را بارها اعلام کردیم برگردید به قانون خجالت نکشید! برگردید به مقررات بین‌المللی امروز و فردا نکنید! وبرگردید به تعهد تان و بدانید با بازگشت شما بلافاصله ما به کلیه تعهداتمان برمی‌گردیم


برگردید ما تا روز آخر این پیمان پای این پیمان خواهیم ایستاد! آ


کل با کل آماده هستیم جز با جز هم آماده هستیم همه تعهد در برابر همه تعهد ما آماده هستیم بخشی از تعهد در برابر بخشی از تعهد باز هم آماده هستیم و باید


مطالب مرتبط


موشکاف ۲۲اسفند۹۹ ـ علی گدا شب جمعه رو یادش نرفته و بساط گداییش رو پهن کرده


رخداد ـ وقتی دزد مدعی می‌شود!

لطفا به اشتراک بگذارید: