ابعاد فاجعه باری از زلزله کرمانشاه

⚠️ ابعاد فاجعه باری از #زلزله_کرمانشاه


⁉️آیا ایران تنها کشوریه که روی گسل قرار داره؟


❓آیا هیچ راهی برای پیشگیری این فجایع نیست؟


❓چه کار میشد کرد؟


❓چرا آخوندها کاری نکردن؟

لطفا به اشتراک بگذارید: