توسعه ایرانی : نور انداختن بر شکاف طبقاتی ؛... حکومت مستضعفین خمینی و خامنه ای!

توسعه ایرانی : نور انداختن بر شکاف طبقاتی ؛... حکومت مستضعفین خمینی و خامنه ای ـ توسعه ایرانی


در حکومت آخوندی شکاف طبقاتی که خود را در شکاف درآمدی بین اقلیت ناچیز وابسته به آن و


اکثریت مردم فقیر نشان می‌دهد، نسبت به بسیاری کشورها به بالاترین درجه رسیده است.


بدیهی است که این شکاف که در طول تاریخ کشور بی‌سابقه است حاصل غارت ثروتها و


منابع کشور توسط سردمداران و عده محدود وابسته به نظام است.


هر چه ضریب جینی بالاتر رود به‌معنای ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد در کشور و به‌معنای


این است که سهم پولدارهای وابسته به رژیم از اقتصاد بیشتر و سهم اکثریت مردم فقیر کمتر است.


خبرگزاری نیروی تروریستی قدس (تسنیم) ۱۲مرداد ۹۸ نوشت: «در سال‌های اخیر ضریب جینی که از جمله شاخصهای اندازه‌گیری فاصله یا شکاف طبقاتی [است]، با رشد بسیار چشمگیر از حدود ۰. ۳۷ در سال۹۰ به ۰. ۴۱۳۲ در سال۹۷ رسیده که این میزان در ۱۶سال اخیر (از سال۸۲ به بعد) امری بی‌سابقه است».


چنین وضعیتی باعث شده است که سال به سال جمعیت بیشتری از مردم زیر خط فقر بروند و در مقابل به ثروت اقلیت دارا افزوده شود.


در شرایط کنونی فاصله طبقاتی طوری است که کمتر از حدود ۴درصد از جامعه که شامل سردمداران، مهره‌ها و عناصر وابسته به رژیم هستند بیشترین منابع کشور را در اختیار دارند، منابعی که در اثر رانت، فساد سیاسی و اقتصادی و وابستگی به حاکمیت به دست آورده‌اند.


مطالب مرتبط


توسعه ایرانی: در سراوان چه خبر بود؟…؛قیام مردم قهرمان علیه دیکتاتوری دینی!


غارتگریهای حاکمیت عامل شکاف طبقاتی

لطفا به اشتراک بگذارید: