موشکاف ۱۵فروردین۱۴۰۰ ـ شیخ فری چاخان، این دفعه دربارة این متحد رژیم چی می‌گه

ببینید شیخ فری چاخان، این دفعه دربارة این متحد رژیم چی می‌گه ـ موشکاف ۱۵فروردین۱۴۰۰


موشکاف: سلام! به به! دوستان و رفقا! ایشالا سالم و سرحال باشین و کرونا و کرونای ولایت ازتون دور باشه.هاهاهاها.


آخه این روزا رژیم و کرونا باهم متحد هستن. ملاحظه بفرمایین که شیخ فری چاخان، چطوری قضیه رو ریزه میزه میکنه. هاهاهاها.


متأسفانه در دو استان این موج چهارم آغاز شده و شروع شده و در برخی از استانهای دیگر هم


اگر مراعات نکنیم ممکن است وارد این موج بشویم که باید حواسمان جمع باشد!


موشکاف: دددی‌دی‌دی! فقط دو استان؟! آخه چاخان، اقلا با سگ و سیله‌هات هماهنگ می‌کردی


که اونا هم به اندازة تو چاخان کنن، نه کمتر. هاهاهاها.


متأسفانه شاهد خیز جدید بیماری در خیلی از استانهای کشور هستیم و به‌طور کلی روند کشور یک روند صعودی هست در الگوهایی که ما در این بررسی می‌کنیم از نظر اپیدمیولوژیک و همه‌گیر شناسی الگویی که مشاهده می‌شود بیشتر نشان دهنده الگوی افزایش بیماران مبتلا به ویروس جهش‌یافته انگلیسی است که متأسفانه در اکثر استانهای کشور الآن به همین صورت متأسفانه دارد خیز شدیدی از بیماری برداشته می‌شود


موشکاف: حالا ملاحظه بفرمایین که شیخ فری در برابر این خیز جدید چه اقدامی کرده. هاهاهاها.


خوب پس دارو که ندارد این ویروس خودش هم که رویش را کم نکرده که برود دارد! دارد ایستادگی می‌کند تنها راه این است که ما توانمند بشویم حالا توانمندی راههای مختلفی دارد یکی از بهترینش همین واکسن هست واکسن می‌تواند بدن ما را آماده کند توانمند کند


موشکاف:‌ هاهاهاها. شیخ فری! ویروس روشو کم نکرده، تو چرا اینقده رو داری و روتو کم نمی‌کنی؟ هاهاهاها. آخه بی‌حیا! تازه فهمیدی واکسن خوبه؟ حالا ملاحظه بفرمایین که بازم با پررویی تمام تقصیرو میندازه گردن مردم.


مطالب مرتبط


موشکاف ۱۴فروردین۱۴۰۰ ـ یارو شیخ فری حسابی داره واسه عظماش روداری می‌کنه


روحانی: دولت جدید آمریکا با واقعیت ایران فاصله دارد

لطفا به اشتراک بگذارید: