توسعه ایرانی : نطنز درخط‌ مقدم جبهه برجام ...؛ چه برسرتاسیسات هسته ای آمده است؟

نطنز درخط‌ مقدم جبهه برجام ...؛ چه برسرتاسیسات هسته ای آمده است؟ ـ توسعه ایرانی


ما متوجه باشیم اگر داریم مذاکره می‌کنیم حتماً دشمن مسیرهای موازی را میآید از یکطرف می‌آید


یک چراغ سبزی نشان می‌دهد پیغامی می‌فرستد که دستگاه دیپلماسی ما فریب بخورد و برود و


وارد گفتگو بشه، از اونطرف خط دیگه را دنبال می‌کنند یعنی میآیند ترورشان را هم انجام می‌دهند


مثل ترور شهید فخری‌زاده و یا این‌که خرابکاری هم می‌کنند تا ابزار قدرت ما را بگیرند و


رعب هم در جامعه ما ایجاد بکنند و بگویند خلاصه شما ضعیف هستید،


حالا در مذاکره به جای این‌که امتیاز بگیرید باید امتیاز بدهید.


مجری: خرابکاری اخیر مشخص است که ابعادش چی بوده؟


عباسی: ببینید اون جا را که من رویت نکردم الآن اطلاعات من به حدود هشت سال پیش که اونجا را دیدم برمی‌گردد و شنیده‌هایی که از متخصصان داشتم ظرف یکی دو روز گذشته به این شکل هست که اون قسمت یک ما پست برقی در سایت نطنز داریم از اون برق می‌رود به زیرزمین حدود ۴۰-۵۰ متر زیر زمین هست


اونجا بسیار مستحکم دیده شده با دیدگاهی که حمله هوایی یا موشکی اینها را نتواند از بین ببرد ولی دشمن وقتی ببیند اینجوری است به حملات سایبری یا خرابکاری افراد یا خرابکاری در تجهیزات حوصله هم دارد یعنی ممکن است پنج سال دهسال هم تجهیزات معیوب برایت بفرستد تا شما به مرور زمان استفاده کنی


از آن اینجا اون قسمت توزیع برق و یک کابلی که از قسمت دیگه‌ای می‌آید مربوط به باطریهایی است که اگر برق قطع بشه اون ها را قطع کنند ولی طراحی دشمن خیلی قشنگ بوده از این بابت من علمی برخورد می‌کنم و موضوع می‌گویم که این است


مطالب مرتبط


توسعه ایرانی : نور انداختن بر شکاف طبقاتی ؛… حکومت مستضعفین خمینی و خامنه ای!


انهدام هزاران سانتریفوژ و اصرار بر ادامه مذاکرات

لطفا به اشتراک بگذارید: