موشکاف ۳۰فروردین۱۴۰۰ ـ شیخ فری و خیز دفاع از حقوق زنان اما گیر کردن در گل

شیخ فری خیز دفاع از حقوق زنان ورداشته اما مثل درازگوش توی گلش گیر میکنه ـ موشکاف ۳۰فروردین۱۴۰۰


موشکاف: سلام! به به!‌ دوستان گل خودم! هاهاهاها. ایشالا که شاد باشین و دشمنتون ناشاد و غمزده.


هاهاهاها. عرض کنم خدمتتون که شیخ فری چاخان خیز دفاع از حقوق زنان ورداشته


اما مثل درازگوش توی گلش گیر می‌کنه. هاهاهاها.


در انقلاب اسلامی اگر بخواهیم یک معیاری را عرضه کنیم، این است که این انقلاب برای جامعه و


کشور و میهن چه کار کرد. یکی از سؤالات این است که برای خانم‌ها و بانوان جامعه چه کار کرد؟


موشکاف:‌هاهاهاها. بعله... نظام خیلی کارا کرده، یا روسری یا توسری! به خونه فرستادن زنان،


سنگسار، شلاق، برابری در اعدام هاهاهاها. حالا باقی حرفهای این شیادالممالکو داشته باشین هاهاهاها.


حالا حتی ممکن است کسی بگوید اگر شما این همه اهتمام قایل بودید چرا یک خانم را وزیر نکردید من دلم خیلی می‌خواست هم در دولت یازدهم و دوازدهم، توان ما محدود است گاهی وقتها آدم یک کاری می‌خواهد بکند دست‌هایش باز نیست.


موشکاف: هاهاهاها. آخه یارو اگه راست می‌گی بگو کی نذاشت؟ بعدشم تو اصلا یه زن تو لیستت آوردی که کسی نذاره؟ برو... برو عظماتو سیا کن! هاهاهاها. تو و عظمات و امامت، اگه می‌تونستین تو همین قرن بیست و یکم زنا و دخترا رو زنده به گور هم می‌کردین. رفقا این سند رو هم از بنده موشکاف داشته باشین که فقط یه نمونه از یا روسری یا توسریه، که این بی حیا به دستور اون امام گوربگوریش از همون اول انقلاب برای زنان میهن ما، شروع کردن. دروغ گو کم حافظه بود ولی بی حیایی رو دیگه این روباه بنفش نهادینه کرده ملاحظه بفرمایین که چی گفته ایشون:


مطالب مرتبط


موشکاف ۲۹فروردین۱۴۰۰ ـ زمین زیر پای شیخ فری و رقیب سفت شده شاخ می‌زنن


اعتراف روحانی به تشتت درونی رژیم بر سر بحران کرونا

لطفا به اشتراک بگذارید: