موشکاف ۱۷اردیبهشت۱۴۰۰ ـ چاخان الدولة نظام که هف هش ساله خواب برجام می‌بینه

چاخان الدولة نظام که هف هش ساله خواب برجام می‌بینه ـ موشکاف ۱۷اردیبهشت۱۴۰۰


موشکاف: سلام رفقا! سلام دوستان! گلی به گوشة جمالتون! فدایی دارین! هاهاهاها. عرض کنم که یارو شیخ فری دم‌دمای پایان عمر دولتش توهم زده چه جور! هاهاهاها. چاخان الدولة نظام که هف هش ساله خواب برجام می‌بینه، بازم رفته تو فاز خواب و خیال. هاهاهاها.


به‌عنوان رئیس دولت به مردم اعلام می‌کنم تحریم شکسته شده بدانند تحریم شکسته شده و اگر همه با هم باشیم و متحد باشیم به‌زودی تحریم برداشته می‌شود و طرف ما می داند راهی وجود ندارد جز این‌که به قانون و مقررات و تعهداتش و موافقتنامه برجام همه برگردند امروز یک صداست در دنیا همه می‌گویند راهی جز اجرای کامل برجام برای صلح و امنیت منطقه و جهان وجود ندارد این یکپارچه است


موشکاف: هاهاهاها. شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لف لف خورد گه دانه دانه! هاهاهاها. داستان این حرف شیخ فری مثل همون بلفشه که بودجه شو، رو صادرات نفت بالای ۲میلیون بشکه بسته بود. هاهاهاها. اما اگه حرف حرف مذاکره اس، اصلا چارنعل برین واسه مذاکره، با کله شیرجه بزنین تو مرداب مذاکره، سینه خیز هم که شده خودتونو برسونین به مذاکره و هر طور شده جام زهرو واسه عظما سرو کنین. هاهاهاها. حالا ملاحظه بفرمایین که روزنامة باند عظی چی‌چی نوشته. هاهاهاها.


روحانی دیروز با اشاره به مذاکرات وین: به مردم اعلام می‌کنم تحریم شکسته شده است این در حالی است که وی تیرماه 94 پس از امضای برجام مدعی شده بود: تمام تحریم‌های اقتصادی شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل‌ونقل، پتروشیمی و فلزات گرانبها بالمره «لغو» خواهد شد و نه تعلیق


موشکاف: هاهاهاها. داستان شیخ فری و اون یکی باند نظام، داستان اون یارو ریقو اس که پاش لب گور بود و داشت از دست می‌رفت اما تو دعوا می گفت


مطالب مرتبط


موشکاف ۱۰اردیبهشت۱۴۰۰ ـ اوضاع نظام داغون و ناجوره


آخوند احمد خاتمی: مذاکرات وین محلی از اعراب ندارد

لطفا به اشتراک بگذارید: