حکومت آخوندی درخواست استیناف از محکومیت اسدی را پس گرفت ؟!

چراحکومت آخوندی درخواست استیناف از محکومیت اسدی را پس گرفت؟!


شکست بزرگ رژیم آخوندی در دادگاه آنتورپ بلژیک


رژیم درخواست استیناف از محکومیت اسدی را پس گرفت- ۱۵اردیبهشت۱۴۰۰


حکم ۲۰سال زندان دیپلمات تروریست رژیم قطعی شد.


خانم مریم رجوی:


با قطعی شدن این حکم ضرورت نامگذاری تروریستی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا مضاعف می‌شود


خامنه‌ای و روحانی و ظریف و علوی وزیر اطلاعات آخوندی باید به‌خاطر تروریسم و جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند


خانم رجوی هم‌چنین نسبت به هر گونه زد و بند با رژیم آخوندی هشدار داد و تأکید کرد سردمداران این رژیم که سرنخ صدور تروریسم در ۴دهه گذشته دست آنها بوده باید در برابر عدالت قرار گیرند


صبح چهارشنبه ۱۵اردیبهشت ۱۴۰۰جلسه مقدماتی دادگاه استیناف آنتورپ تشکیل شده و رژیم آخوندی در وحشت از یک شکست و فضاحت بزرگتر درخواست استیناف از محکومیت اسدی را پس گرفت و به‌حکم ۴فوریه ۲۰۲۱ دادگاه آنتورپ تسلیم شد و حکم ۲۰سال زندان این دیپلمات تروریست قطعی گردید


رژیم آخوندی، در وحشت از یک شکست و فضاحت بزرگتر  درخواست استیناف از محکومیت اسدی را پس گرفت و حکم ۲۰سال زندان او قطعی شد


 اسامی صدها مزدور و جیره‌خوار اطلاعات که علیه مقاومت ایران به‌کار گرفته شده‌اند باید بی کم و کاست در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد


 محاکمه و اخراج مأموران و مزدوران اطلاعات و سپاه پاسداران از اروپا، ابطال پاسپورت‌های پناهندگی و تابعیت آنها و تعطیل سفارتخانه‌ها و مراکز رسمی و غیر رسمی رژیم ضرورت مقابله با تروریسم و جنایت‌های بعدی و لازمهٔ امنیت کشورهای اروپایی است.


 خانم رجوی هم‌چنین نسبت به هر گونه زد و بند با رژیم آخوندی هشدار داد و گفت سردمداران این رژیم که سرنخ صدور تروریسم در ۴دهه گذشته دست آنها بوده، باید در برابر عدالت قرار گیرند.


همان‌طور که سال۹۸ در شهادت ۷ ساعته گفتم تصمیم به بمب‌گذاری در ویلپنت در شورایعالی امنیت رژیم با شرکت ظریف به ریاست روحانی اتخاذ و به تأیید خامنه‌ای رسیدمطالب مرتبط


رژیم درخواست استیناف از محکومیت اسدی را پس گرفت


بازتاب نهایی شدن محکومیت اسدالله اسدی در رسانه‌های بین‌المللی


خانم مریم رجوی: وزارت اطلاعات و سپاه باید در لیست تروریستی قرارگیرند


لطفا به اشتراک بگذارید: