شیرجه جانوران عمامه‌دار و بی‌عمامه در حوض انتخابات نظام در خبرتوخبر

خبرتوخبر - شیرجه جانوران عمامه‌دار و بی‌عمامه در حوض انتخابات نظام


نگاهی طنز به وضعیت نظام ولایت فقیه


در سراشیب سرنگونی و در راستای یک پایه کردن حاکمیت، خامنه‌ای نزدیکترین حلقه‌های حکومتش را قربانی سیاست انقباض و سرکوب کرد.


شورای نگهبان و خامنه‌ای کاندیداهایی را حذف کردند که در طول ۴۰سال گذشته از مهره‌های کلیدی در سرکوب و چپاول مردم بوده‌اند.


سؤال این است وقتی که این افراد فاقد صلاحیت هستند، پس چه کسی دارای صلاحیت است؟


جواب بسیار روشن است که از نظر خامنه‌ای و شورای نگهبانش شقی‌ترین و جنایتکارترین افراد نظیر آخوند رئیسی جلاد و عناصری از این دست دارای صلاحیت هستند.


بازی خامنه‌ای و شورای نگهبان در جریان بررسی صلاحیت این عناصر هم صرفاً در جهت در بردن حکومت از گرداب بحرانها بود، به این گمان واهی که از قیام و خیزش مردم جلوگیری کنند.


از نظر خامنه‌ای و شورای نگهبان تاریخ مصرف این عناصر تمام شده و فاقد صلاحیت تشکیل «دولت جوان حزب‌اللهی» یعنی دولت جلادان هستند.


اقدام خامنه‌ای در حذف و سلاخی کاندیداها به‌نحوی بود که صدای بسیاری از خودی‌ها را درآورد.


علیرضا بیگی عضو مجلس ارتجاع گفت: «اکنون طراحی بد فرجامی در حال انجام است که می‌خواهد مردم را از صندوق رأی ناامید کنند» (خبرگزاری مجلس ۴خرداد ۱۴۰۰).


مطالب مرتبط


سوتی بازار شغل خامنه‌ای و روحانی و بقیه اگر خمینی نبود در خبرتوخبر


کوه شورای نگهبان خامنه‌ای موش زایید!

لطفا به اشتراک بگذارید: