التماس خامنه‌ای از مردم برای شرکت در سیرک انتخابات نظام آخوندی

در انتخابات شرکت کنید! ـ انتخابات متعلق به خودتان است!


خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع بعد از سلاخی و حذف کاندیداهای نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری که در طول چهل سال گذشته در همه جنایات این رژیم سهیم بوده‌اند، در دیدار روز پنجشنبه ۶خرداد با اعضای مجلس ارتجاع از رأی شورای نگهبان قاطعانه حمایت کرد و در وحشت از تحریم انتخابات نمایشی توسط مردم گفت: به حرف این کسانی که ترویج می‌کنند که فایده‌ای ندارد، نرویم، نمی‌رویم پای صندوق رأی اعتنا نکنید. اینها دلسوز مردم نیستند. کسی که دلسوز مردم است مردم را از رفتن پای صندوق منع نمی‌کند.


ولی‌فقیه ارتجاع هم‌چنین به رد صلاحیت شدگانی که به تصمیم شورای نگهبان گردن گذاشتند تشکر کرد.


خامنه‌ای با التماس از مردم برای گرم کردن تنور نمایش انتخابات گفت: در انتخابات شرکت کنید، انتخابات را متعلق به خودتان بدانید که متعلق به شماست و از خدا کمک و هدایت بخواهید که شما را هدایت کند به آنچه که درست و حق است و به کسی که شایسته است و بروید پای صندوق و رأی بدهید.


خامنه‌ای در حمایت از مجلس ارتجاع گفت: بسیاری از انتقادها به مجلس یازدهم از سر دلسوزی نیست. توصیه‌ای که من می‌خواهم بکنم این است که شما مراقب باشید که با عمل خودتان یا با گفتار خودتان به مخالفان خودتان کمک نکنید. رفتار و گفتار در درون مجلس یازدهم باید جوری باشد که مخالفان این مجلس را تأیید نکند.


مطالب مرتبط


مهندسی سیرک انتخابات قلابی آخوندها از نوع خامنه‌ای


خامنه‌ای؛ حمایت قاطع از رأی شورای نگهبان و وحشت از تحریم یکپارچه انتخابات

لطفا به اشتراک بگذارید: