موشکاف ۹خرداد۱۴۰۰ ـ شیخ فری تو کار مهندسی کرونایی نمایش انتخابات نظامه

شیخ فری تو کار مهندسی کرونایی نمایش انتخابات نظامه ـ موشکاف ۹خرداد۱۴۰۰


موشکاف: سلام! به به! خیلی خوش اومدین! صفا آوردین! بزم موشکافانهٴ ما رو منور کردین. هاهاهاها. حال و احوالتون چطوره؟ تو این روزای کرونایی رعایت فاصله و شستن دست و ماسک که فراموش نشده؟ یه وقت رنگ‌بندیای نظام حواستونو پرت نکنه! آخه یارو شیخ فری تو کار مهندسی کرونایی نمایش انتخابات نظامه. داره در و تخته رو جور می‌کنه که با رنگبندی ساختگی، ملتو رنگ کنه و بیاره پای صندوقا. هاهاهاها.


همان که در نقشه رنگی کشور هم چند نقطه به‌عنوان نقطه قرمز مورد توجه قرار داده شده انشاءالله آنها هم بتوانند ظرف هفته جاری عبور کنند که ما بتوانیم وقتی می‌رسیم به نزدیک انتخابات دیگر در سراسر کشور جایی منطقه قرمز نداشته باشیم! حتی امیدواریم منطقه نارنجی ما هم به حداقل ممکن کاهش پیدا کند و مناطق ما مناطق زرد باشد


موشکاف: هاهاهاها. عظما تو خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی خودش، رنگ‌آمیزیشم سپرده به شیخ فری چاخان‌الدوله که قرمزشو بکنه نارنجی و نارنجی بکنه زرد، تا به خیال خودش ملت بیان رأی بدن. به همین خیال باش! هاهاها. برو یارو! برو فکر نون باش که خربزه آبه. ملت دنبال براندازی کل نظامن بعد یارو تو چه خیال خامیه. هاهاهاها. اما ملاحظه بفرمایین که تعریف نمایش انتخابات که عظی و شیخ فری دنبال رنگ کردنش هستن چیه. هاهاهاها.


معنای انتخابات این است که مردم اعلام می‌کنند که ما فرمانبر این نظام تشکیلاتی هستیم و برای کمک به آن فرمانروای فعلی ما که ولی‌فقیه است یک بازوی اجرایی خوبی می‌خواهیم انتخاب کنیم... امیدواریم مردم یک «مرد میدان» را انتخاب کنند.


موشکاف: هاهاهاها. به این میگن یه تعریف جامع و کامل و ولایی از انتخابات تو نظام. هاهاهاها. عجب! که ملت فرمانبر ولی‌فقیهن هان؟ یعنی یه پا اونورتر رعیت! ای دایناسور خرفت بی‌حیا!مطالب مرتبط


موشکاف ۸خرداد۱۴۰۰ ـ عظمای فلک‌زده پیه همه جور رسوایی رو به تن خودش مالیده


دروغ‌درمانی و کرنشهای ذلیلانه آخوند روحانی در برابر سیرک انتصابات خامنه‌ای همراه با اعتراف به فجایع فزاینده در کرونای ولایت

لطفا به اشتراک بگذارید: