تحریم گسترده سیرک انتخابات نظام توسط مردم ایران در خبرتوخبر

خبرتوخبر - تحریم گسترده سیرک انتخابات نظام توسط مردم ایران


یک نگاه متفاوت به‌خبرهای در هم و بر هم نظام


هوار هوار، ما هم در مملکتمان انتخابات داریم پس دمکراسی داریم. پس این‌قدر به آقای ولی و نظام الهی ما حرفهای بد بد نزنید و والدین ایشان را نجنبانید.


تازه این را ببینید که ملتهای دیگر بایستی کلی خرج کنند تا بالاخره نتیجه را مشخص کنند. اما این آقای ولی ما مثل همیشه کار را ساده کرده و از قبل وظیفه اسلامی‌مان را مشخص کرده که ابوالقضاییه نظام، آقای رئیسی را رئیس کنیم.


ایشان به فکر ما نباشند به فکر نظام خود که هستند. اما اینجا ذهن دانش آموزی ما را سؤالی پیش آمده که آنرا با پیش‌ نماز سر کوچه مان هم مطرح کردیم جوابی نداد.


گفتیم آقا قانون اساسی اسلامی کشور اسلامی‌مان می‌گوید که در نظام اسلامی ما آقا همه کاره است و همه چیز و ناچیز را او تعیین می‌کند، از شعر و سینما، و تا قیمت مرغ و نخریدن واکسن همه به اشاره ایشان است، آنوقت این چه مقوله غیراسلامی است که ما ابنای کشور – زبانم لا ل – انتخاب کنیم. انتخابات در نظام الهی ما امری نکوهیده است.


مگر هر کاری نظامهای بیگانه و استکباری می‌کنند ما هم باید بکنیم. آخر ایشان ولی این کشور است، چیز که نیست. خواستیم فریاد بزنیم و شعار نه شرقی، نه غربی بدهیم، دیدیم همین شعار هم ضداسلامی است.


دیدیم که خود آقا و دیگر علما شمال و جنوب کشور به شرقیها داده‌اند که هر کاری دلشان می‌خواهد بکنند و بقیه چیزها را هم به دوستان مستکبر غربی داده و یا ملتمسانه به آنها هم بفرما می‌زنند. .


مطالب مرتبط


شیرجه جانوران عمامه‌دار و بی‌عمامه در حوض انتخابات نظام در خبرتوخبر


دیگ آشی برای آقا

لطفا به اشتراک بگذارید: