از خطوط قرمز نظام عبور نکنید

تذکر دادستان تهران به ۷ کاندیدای ریاست جمهوری که از خطوط قرمز نظام عبور نکنند!


علی القاصی مهر؛ دادستان قضاییه خامنه‌ای در تهران؛ روز یکشنبه ۹خرداد در سخنانی؛ وحشت خود از تحریم گسترده نمایش انتخابات را به نمایش گذاشت و مهره‌های تأیید شده شورای نگهبان ارتجاع را هم تهدید به برخورد قضایی کرد.


علی القاصی که در جلسه‌ای تحت عنوان «هماهنگی ارتقای سطح عملکرد دستگاههای قضایی و امنیتی در انتخابات پیش رو» صحبت می‌کرد با تهدید مهره‌های تأیید صلاحیت شده به عبور نکردن از مرز سرخهای نظام گفت «نامزدها در تبلیغات و سخنرانی‌ها از خطوط قرمز نظام عبور نکنند و منافع ملی را به مصالح و منافع شخصی، حزبی، جناحی و گروهی ترجیح ندهند و در صورت عبور از خطوط قرمز نظام، وفق موازین قانونی قاطعانه و بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه با آنها برخورد می‌شود».


این سخنان هراس‌آلود در حالی بیان می‌شود که پاسدار حسین اشتری سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی روز جمعه در هراس از تحریم گسترده نمایش انتخاباتی و شرایط انفجاری جامعه؛ به کسانی که «مردم را به رأی ندادن تشویق می‌کنند» هشدار داده بود.مطالب مرتبط


انتخابات تبدیل به یک کالبد بی‌روح شده است


خط و نشان کشیدن قضاییه خامنه‌ای برای کاندیداهای نمایش انتخابات در وحشت از تحریم گسترده

لطفا به اشتراک بگذارید: