رئیسی در اولین کنفرانس مطبوعاتی: برای اعدامها باید مورد تقدیر قرار بگیرم و تشویق

برای اعدامها باید مورد تقدیر قرار بگیرم و تشویق ـ ابراهیم رئیسی در اولین کنفرانس مطبوعاتی!!!


پاسخ آخوند رئیسی، جلاد ۶۷ در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه ۳۱خرداد وقتی با سؤال خبرنگار الجزیره درباره کشتارها و اعدامها مواجه شد.


«خبرنگار الجزیره هستم، آقای رئیسی تحریم‌هایی علیه جنابعالی وجود دارد و اتهاماتی به شما از سوی برخی سازمانهای حقوق‌بشری مطرح است، اخیراً سازمان عفو بین‌الملل اتهاماتی مطرح کردند در مورد نقش شما در برخی از اعدامها.


(جمله اصلی خبرنگار که درست ترجمه نشده هزاران اعدام است) این مسأله چه تاثیری می‌تواند در تعامل شما در دیگر کشورهای جهان داشته باشد؟ به‌ویژه کشورهای غربی و این‌که آیا قصد دارید به کشورهای غربی سفر کنید؟


رئیسی: من از ا بتدا به‌عنوان یک حقوق‌دان مدافع حقوق مردم بودم آنها که اتهام می‌زنند باید گفت که امروز ما در جایگاه مدعی قرار داریم. به‌عنوان مدعی حقوق انسان.


اگر یک حقوق‌دان در کسوت قاضی و... دفاع کرده از حقوق مردم و از امنیت جامعه او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد (شبکه یک رژیم ۳۱خرداد).مطالب مرتبط


خامنه‌ای رئیسی را از اتاق تجمیع آرا بیرون کشید ـ علیرغم تحریم گسترده مردمی


جلاد ۶۷ در اولین کنفرانس مطبوعاتی، وحشت خود از پیگرد قضایی به‌خاطر جنایت علیه بشریت را برملا کرد

لطفا به اشتراک بگذارید: