پیشروی خامنه‌ای ولی فقیه درمانده نظام آخوندی

خامنه‌ای ولی فقیه درمانده نظام آخوندی در پیشروی !!!


اکنون که تحریم سراسری نمایش انتخابات ۱۴۰۰، تابلوی سقوط را در پیش‌روی آخوندها نمایان کرده، جنبش دادخواهی ۳۰هزار زندانی سربه‌دار تابستان ۶۷، بار دیگر گریبان آخوند قاتل رئیسی را گرفته است


سایت حکومتی رجانیوز برای شستن دستان خونین رئیسی، سخنان او در سال۹۷ را بازپخش کرد.


رئیسی: «امام بزرگوار ما، آن حکمی که صادر کردند، مبنی بر این بود: کسانی که محارب هستند و کسانی که هم این سیر در موردشان طی شده، یعنی اثبات این‌که اینها قطعاً با سازمان منافقین همکاری داشتند، همکاریشان هم در دادگاه صالح روشن شده، قطعی شده که این همکاری را دارند، ولی بدلائلی، اجرای حکمشان به تأخیر افتاده، هیأتهایی نشستند و بررسی کردند، که ببینید وضعیت این پرونده‌ها چطور هست؟ آیا این پرونده‌ها در شرایطی است که بتواند حکم صادره‌شان صورت بگیرد یا نه؟»


رئیسی در وحشت از جنبش دادخواهی و برای انکار جنایتش گفته است:


رئیسی: «در صورتی که اگر به همان حکم امام مراجعه کنید، حکم امام چه کسانی را نوشته؟ سه نفری که چه کسانی هستند؟ یک: دادستان، دو: قاضی شرع، سه نماینده اطلاعات. من کدام یکی از این سمتها را داشتم؟ من معاون دادستان بودم، نه سمت من در آن حکم هست و نه اسم من»


رئیسی در تلاش است تا دستان خونینش را بعد از گذشت ۳۰سال از آن جنایت پنهان کند؛ اما شاهدان آن قتل‌عام سخن می‌گویند. شاهدانی که در جنبش دادخواهی، خون‌خواه یاران سربه‌دارشان هستند نخواهند گذاشت، جلاد ۶۷ خود را کبوتر صلح معرفی کند!مطالب مرتبط


جلاد ابراهیم رئیسی و جامعه انفجاری ایران


رئیسی در منجلاب جنایت

لطفا به اشتراک بگذارید: