خامنه‌ای گفت: انتخابات یک حماسه بود ـ نگاهی به حماسه انتخابات

نگاهی به حماسته انتخابات! ـ خامنه‌ای گفت: انتخابات یک حماسه بود


تحریم یکپارچهٔ نمایش انتخابات رژیم، واقعه‌یی تاریخی است، اما رخدادی نیست که در تاریخ ۲۸خرداد ۱۴۰۰ واقع شده و به‌پایان رسیده باشد؛ طوفانی کوبنده است که با قدرت سر تا پای رژیم را درنوردیده و آثار و پیامدهای فزایندهٔ سیاسی و اجتماعی آن روز به‌روز در حال بروز و ظهور است.


شاهد این مدعا به‌صحنه آمدن خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع، ۱۰روز پس از این واقعه و دست و پا زدنها و وارونه‌گویی‌های سخیف او برای رفع و رجوع این شکست مفتضحانه است.


خلیفهٔ ارتجاع طی اظهاراتی، تودهنی کوبنده‌ای را که از مردم ایران خورده و مفتضح شدن مهندسی این نمایش برای بیرون کشیدن جلاد۶۷ از صندوق شعبده را حماسه نامید.


او تنها به‌یک کلمه هم اکتفا نکرد، بلکه با وقاحتی مافوق تصور و روداری غنی‌سازی شده، در یک جمله، چند بار کلمهٔ حماسه را تکرار کرد و گفت: «این انتخابات حقا و انصافاً حماسه بود این انتخاباتی که گذشت به‌معنای واقعی کلمه حماسهٔ این مردم بود حماسه آفریدند».


ولی‌فقیه سیلی‌خوردهٔ ارتجاع به‌حماسه خواندن، افتضاح انتصابات خود بسنده نکرد و به‌طور بلاهت‌باری وارد استدلال و بازی با آمار هم شد و گفت: «لااقل ۱۰درصد از عدم شرکتها مربوط به‌کروناست، که چنان‌چه آن را محاسبه کنیم نزدیک به‌۶۰درصد مشارکت است که مشارکت خوبی است!».مطالب مرتبط


انتصاب ابراهیم رئیسی جلاد ـ راه حل ثبات یا بلای جان ولی فقیه


«حرام»ی که «حماسه» شد!

لطفا به اشتراک بگذارید: