اگر شخصی مانند رئیسی وارد نمی‌شد، نظام دچار بن‌بست می‌شد ـ راه حل خامنه‌ای

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ـ اگر شخصی مانند رئیسی وارد نمی‌شد، نظام دچار بن‌بست می‌شد!!


پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع، طی اظهاراتی آخوند جلاد رئیسی و دولت او را «آخرین فرصت» نظام دانسته و تأکید کرده است: «شرایط کشور به‌حدی مخاطره‌آمیز شده بود که اگر شخصی مانند رئیسی وارد نمی‌شد، نظام دچار بن‌بست می‌شد» (روزنامهٔ حکومتی رسالت ـ ۹تیر ۱۴۰۰)


این مضمون را که رئیسی آخرین فرصت و آخرین شانس نظام برای بقاست را خیلی مهره‌های دیگر رژیم به‌زبان حال یا قال گفته‌اند. خود رئیسی هم در اولین سخنرانی بر سر قبر خمینی پس از بیرون آمدن از صندوق شعبده، «نجات کشور» را موکول به «خط نورانی» خمینی که او می‌خواهد دنبال کند دانست.


قبل از همه، خلیفهٔ ارتجاع چند بار تنها راه نجات رژیم از ورطهٔ بحرانها را روی کار آمدن یک «دولت جوان حز‌ب‌اللهی» با الگوی پاسدار معدوم قاسم سلیمانی دانسته و گفته بود «این دولت است که می‌تواند نظام را از راههای دشوار عبور بدهد» (سخنرانی خامنه‌ای خطاب به‌دانشجویان بسیجی رژیم ـ ۲۹اردیبهشت ۹۹). ولی‌فقیه ارتجاع از همان موقع و حتی از پیش از آن در اندیشهٔ مهندسی نمایشی بود که جلاد۶۷ را بر سر قوه مجریهٔ خود بگمارد، زیرا تنها راه و آخرین شانس نجات نظامش را در این می‌دید.


«راه نجات کشور» سؤال اصلی قطب مقابل رژیم، یعنی مردم ایران هم هست و بر همهٔ زبانها جاری است که راه نجات میهن از این همه مصیبت و فقر و فلاکت و نکبت چیست؟مطالب مرتبط


اژه‌ای رئیس قوه قضائیه شد ـ فرشته عدالت در حکومت خامنه‌ای


آخرین شانس - تنها جایگزین

لطفا به اشتراک بگذارید: