موشکاف ۱۵تیر۱۴۰۰ ـ ببینید رئیس دفتر عظی، چطوری اوضاع درام نظامو توضیح میده

ببینید رئیس دفتر عظی، چطوری اوضاع درام نظامو توضیح میده ـ موشکاف ۱۵تیر۱۴۰۰


موشکاف: سلام! به به!‌دوستان موشکاف و موشکافی! ایشالا که سرزنده و سلامت باشین. عرض کنم خدمت شما سروران که این روزا عظمای فلک زده داره کلکسیون وحوش پاچه گیرشو تکمیل می‌کنه.هاهاها.


عظی فک کرده با گذاشتن این یارو گوشخوار بالای قضائیه ش میتونه درد بی‌درمونوشو دوا کنه.هاهاهاها. ملاحظه بفرمایین که رئیس دفتر عظی، چطوری اوضاع درام نظامو توضیح میده. هاهاهاها.


این نعمت بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی نعمتی است که ما باید با چنگ و دندان نگهداریم


دوتا ویژگی را من از ایشان برای شما عرض می‌کنم اولاً قاطعیت همان که امروز نیازمندیم


موشکاف: هاهاهاها. شنیدین چی گفت؟ گفت نظامو باید با چنگ و ناخن و دندان باید حفظ کنیم. رفقا به نظر شما از این بهتر می‌تونست به ته خط رسیدن نظامو بیان کنه؟ واسه همینه که عظما سگای هاری مثل یارو اژه‌ای رو آورده که پاچة مردمو بگیره و فرت فرت حکم اعدام صادر بکنه! هاهاهاها.انتخاب خوبی هم کرده. این شیخک پاچه ورمالیده چنگ و دندونش خوب کار می‌کنه.


هم پاچه می‌گیره، هم گوش گاز می‌گیره.هاهاهاها. در زمینة سرکوب و قتل و شکنجه هم که جزو رکورد داراس.هاهاهاها. اما باید به عظی گفت دیر آمدی ای حمار سرمست! اوضاع خرابتر از این حرفاست که با چنگ و دندون و اعدام بشه نظامو سر پا نگهداشت. عنایت بفرمایین مقر اون پاسدار خالیباف رو! هاهاهاها.مطالب مرتبط


موشکاف ۱۴تیر۱۴۰۰ ـ شیخ فری کرونا رو دید، گفت باید برای جهان یه فکری بکنیم


فرافکنی سخیف روحانی: کشورهای دیگر هم در همین ایام دچار مشکلات برق شدند

لطفا به اشتراک بگذارید: