سازندگی : روحانی؛ عذر خواهی می‌کنم،...وقتی سنبه اعتراضات پر زور می‌شود!

روحانی؛ عذر خواهی می‌کنم،...وقتی سنبه اعتراضات مردمی پر زور می‌شود ـ سازندگی


آخوند شیاد روحانی بعد از شنیدن فریادهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور امروز سه شنبه ۱۵تیرماه با وحشت به صحنه آمد و گفت: در صورتی که قطع برق به شکل ناگهانی انجام نشود خسارت و نارضایتی کمتری خواهیم داشت.


روحانی با توجیه مسخره به‌جای حل بحران قطعی برق گفت: خاموشی و قطعی برق امر موقتی است و در گذشته هم سابقه داشته، اما آنچه بیش از خاموشی‌ها می‌تواند آزار دهنده باشد قطع ناگهانی و بدون برنامهٔ برق است. اگر مردم با توضیح مسئولان پاسخ ابهامات خود را دریافت کنند مشکل قابل تحمل‌تر می‌شود.


روحانی افزود: در این چند روز مردم با بی‌برقی مواجه شدند، قطعی برق برای مردم رنج فراوانی درست کرده. همیشه در تابستان مردم مشکل آب پیدا می‌کنند و در زمستان مشکل گاز پیدا می‌کنند.


روحانی با وقاحت تقصیر را به گردن مردم و طبیعت انداخت و گفت: اشکال خشکسالی امسال است، البته مصرف برق مردم هم خیلی بالا رفته. برق آبی ما هم تقریباً قطع شده چون سدها آبش در آن حد نیست که برای توربین‌ها آزاد شود، فقط دو توربین برق کار می‌کند که احتمالاً آنها هم قطع شود. نیروگاه بوشهر هم دچار مشکل شد و از مدار خارج شد.


مطالب مرتبط


سازندگی : قرن نو مبارک …؛ به امید سالی نو بدون آخوند و پاسدار، و با ایرانی آزاد!


نمک پاشیدن رئیس جمهور شیاد ولایت فقیه، بر زخم مردم به ستوه آمده از بی برقی در بحبوحه کرونا

لطفا به اشتراک بگذارید: