ترانه خدا تو را نگهدار– همنوازی ارگ مسعود فرشچی

همنوازی ارگ مسعود فرشچی - ترانه خدا تو را نگهدار


گل خزان ندیده
بهار نو رسیده
کنون تو میروی زین گلزار
خدا تو را نگهدار
بود طنین آوای تو
کنون به گوشم ای یار
پیام من تو بشنو
خدا تو را نگهدار
دو چشم من به ره باشد
در آرزوی دیدار
مسافر عزیزم
تو هم به یاد من باش
جدایی و فراموشی
نبینم از تو ایکاش
نباشدم بجز مهرت
هوای دیگری در سر
برو خدا به همراهت
تو ای ز جان گرامی ترمطالب مرتبط


تفسیر یک شعر طنز – مسعود فرشچی


زندگینامهٔ مسعود فرشچی قهرمان پاکباز مجاهد خلق از مسئولان و برنامه‌سازان سیمای آزادی

لطفا به اشتراک بگذارید: