چرا پیک شادی را یک وظیفه می‌دانم به بیان مسعود فرشچی

مسعود فرشچی: پیک شادی را یک وظیفه می‌دانم


بنابراین من می‌گویم اتفاق به‌دلیل جنایات رژیم آخوندی به‌دلیل این‌که رژیم آخوندی انواع و اقسام دزدی و غارت و جنایت و هلاک حرث و نسل در ایران انجام داد اتفاقاً به همین دلیل باید تلاش مشخصی صورت بگیرد تا همین شادی و لبخند به مردم ایران برگردد. اگر خمینی خنده را از روی لبهای مردم دزدید باید این را به آنها برگرداند.


اگر خمینی امید را از مردم دزدید و به آن خیانت کرد اتفاقاً باید تلاش مشخصی صورت بگیرد برای بازسازی این امید. اگر به اعتماد مردم خیانت کرد باید تلاش مشخصی صورت بگیرد برای بازسازی این اعتماد. اگر از ته دل خودم بگویم من خودم طنز خیلی دوست داشتم و دوست داشتم بنشینم و تماشا کنم دوست داشتم یک کتاب کمدی بخوانم.


این‌که آدم این را برای خودش یک وظیفه بداند که خنده را به لبهای مردم برگرداند اتفاقاً به‌دلیل وجود این رژیم است. ما خوشبختانه از مقاومتی برخورداریم که درست با ویژگیهای ۱۸۰درجه متضاد جلوی رژیم آخوندی ایستاده است. به همین دلیل من می‌گویم خنده از ته دل برای هر ایرانی وجود دارد. اگر چنین روحیاتی هست به‌دلیل همین مقاومت است.


و اگر چنین مقاومتی نبود اتفاقاً امید داشتن یک نوعی ساده‌لوحی بود شاد بود نوعی الکی خوشی بود. چون چنین مقاومتی هست و چون چنین آینده روشنی هست چون رژیم کابوس سرنگونی خودش را می‌بیند آنوقت همه اینها سرجای خودش می‌نشیند و واقعیت خودش را پیدا می‌کندمطالب مرتبط


تأسیس پیک شادی به بیان مسعود فرشچی


زندگینامهٔ مسعود فرشچی قهرمان پاکباز مجاهد خلق از مسئولان و برنامه‌سازان سیمای آزادی

لطفا به اشتراک بگذارید: