قیام خوزستان تشنه ادامه دارد ـ برای چندمین شب پی در پی

برای چندمین شب پی در پی: قیام خوزستان ادامه دارد


تغییر آکو سیستم خوزستان و نابودی محیط‌زیست آن اگر چه امروز در قامت یک ابر بحران ظاهر شده ولی پدیده‌یی دیرسال است. به‌یمن حاکمیت ایران‌فروشان، این استان سالهاست از هوای آلوده و هجوم ریزگردها، بی‌آبی، سیل و سرریزشدن فاضلاب رنج می‌برد. به‌طور خاص این‌روزها نبود آب در ۱۱شهر این استان در گرمای بالای ۵۰درجه، خوزستان را به کربلای ایران تبدیل کرده است.


رصد اقدامات حاکمیت در این زمینه ما را به نتایجی رهنمون می‌شود. بعد از کتمان و جعلی جلوه دادن ویدئوهای ابر بحران بی آبی در خوزستان و خیزش مردم آن استان، اکنون هیبت قیام تشنگان، حکومت را وادار به اتخاذ سیاست‌ها و ترفندهای زیر کرده است:


۱ـ ظاهر‌ شدن در نقش اپوزیسیون و ربط ابر بحران بی‌آبی به عوامل موهوم


۲ـ مهار خیزش و جلوگیری از سرایت آن به دیگر نقاط ایران با فرستادن گله‌های پاسدار و بسیج از استانهای دیگر به خوزستان


۳ـ وعدهٔ راه‌حل‌هایی از جنس مسکن موقتمطالب مرتبط


رئیسی وعده داد بازگشت ایرانیان خارج از کشور را تسهیل کند


آتش خوزستان با آب خاموش نمی‌شود

لطفا به اشتراک بگذارید: