در قیامهای ایذه، یزدانشهر، الیگودرز و ...: لرهای بختیاری گل کاشتند

لرهای بختیاری گل کاشتند: در قیامهای ایذه، یزدانشهر، الیگودرز و ...


در حالی‌که قیام مردم خوزستان وارد دومین هفته خود شد شهرها و استانهای دیگر به حمایت از خوزستان بپا خاسته‌اند. پنجشنبه‌شب مردم و جوانان الیگودرز با روشن کردن آتش در میدان شهدا در مرکز شهر دست به تجمع زدند.


مأموران سرکوبگر با پرتاب گاز اشک‌آور درصدد متفرق کردن جمعیت برآمدند. وقتی با مقاومت مردم مواجه شدند بسوی مردم آتش گشودند و شماری از مردم شهید و یا مجروح شدند.


با این وجود جوانان شورشی با شعار «مرگ بر خامنه‌ای» و با جنگ و گریز و پرتاب سنگ نیروی انتظامی و یکان ویژه را عقب‌راندند. جنگ و گریز تا پاسی از شب ادامه داشت.


مردم شاهین شهر اصفهان نیز پنجشنبه در حمایت از قیام مردم خوزستان تجمع اعتراضی برپا کرده و شعار هیهات منا‌الذله و «خوزستان حمایت حمایت» سر دادند.


مردم شهرک جونقان در چهارمحال و بختیاری در حمایت از مردم خوزستان تجمع نموده و با شعارهایی نظیر، «جانم فدای جای جای ایران، جانم فدای مردم تشنه خوزستان، جانم فدای مردم بی‌آب خوزستان، و جانم فدای مصدق فقید» حمایت خود را از قیام مردم خوزستان اعلام کردند.مطالب مرتبط


۱۲ مرداد آخوند جلاد رئیسی به پاستور می‌رود: شاید


خیزش و تظاهرات در الیگودرز و شاهین شهر در همبستگی با مردم خوزستان در دومین هفته قیام تشنگان

لطفا به اشتراک بگذارید: