موشکاف ۲مرداد۱۴۰۰ ـ اصل قضیه قیام بود که عظی رو بعد از ۹روز لالمونی کشوند به منبر

اصل قضیه قیام بود که عظی رو بعد از ۹روز لالمونی کشوند به منبر ـ موشکاف ۲مرداد۱۴۰۰


موشکاف: سلام و صد سلام خدمت دوستان و رفقای با صفا و با مرام! فدایی دارین!هاهاهاها. دم همتون گرم که عظما رو عاجز کردین. طوری که این فلک‌زده یه بساط بسیجی رنگ کن راه انداخت که مثلا دوز دوم واکسنو بزنه. البته میدونین که دوز دوم رو با واکسن فایزر چن ماه پیش زده. الانه دارن بهش ویتامین میزنن که تو وانفسای این قیاما ور نیفته.هاهاهاها. اما اصل قضیه قیام بود که عظی رو بعد از ۹روز لالمونی کشوند به منبر.هاهاهاها.


اگر چنان‌چه توصیه‌هایی که نسبت به آب خوزستان و فاضلاب خوزستان، فاضلاب اهواز این همه تأکید شد برای فاضلاب اهواز و مسایل آب، اگر چنان‌چه این توصیه‌ها مورد توجه قرار می‌گرفت، حالا مسلماً این اشکالات را نداشتیم.


موشکاف:‌ هاهاهاها. رفقا! عظی داره تقصیرو میندازه گردن کی؟ شیخ فری!هاهاهاها. انگار نه انگار که خودش عمود خیمة نظامه و همه چی زیر دست خودشه.هاهاهاها. آخه کدوم دیکتاتوری به اندازة عظما اختیارات داره؟هاهاهاها. حالا اشک تمساحو داشته باشین. هاهاهاها.


خب نمی‌شود واقعاً ملامت کرد مردم را و بایستی به کار مردم رسیدگی بشود باید رسیدگی می‌شد، اگر رسیدگیهای لازم در وقت خود انجام می‌گرفت مسلم این وضعیت برای مردم پیش نمی‌آمد، حالا هم، حالا همه الحمدالله دستگاههای مختلف دولتی و غیردولتی و اینها مشغول کار شدند این کارها را دنبال کنند، با جدیت دنبال کنند، حالا دولت بعد هم که خواهد آمد انشاءالله به این مسأله به جد بپردازد.


موشکاف: دددی‌دی‌دی! مردم دارن پاشنة نظامشو از جا می‌کنن بعد عظی میگه صبر کنین شیخ شیاد بره شیخ جلاد که بیاد درست می‌شه! هاهاهاها. برو عظی! این حرفات خریدار نداره.هاهاهاها. اما ملاحظه بفرمایین اون چیزی که جسم ناقصشو این جور به تکون و شکون انداخته از چیه.هاهاهاها.مطالب مرتبط


موشکاف ۱مرداد۱۴۰۰ ـ درود به بر و بچه‌های قیام آب و آزادی تو خوزستان


نمای روز ـ اتحاد جوانان و گسترش قیام خوزستان

لطفا به اشتراک بگذارید: