تهران بپاخاست ـ شروع پایان

شروع پایان ـ تهران بپاخاست


وقتی تهران پایتخت برمی‌خیزد به‌معنای آن است که تمام ایران برخاسته است؛ زیرا نقطهٔ کانونی تحولات است و رخدادهای مهم در این کانون رقم می‌خورد. وجود ۵میلیون و ۳۰۰هزار حاشیه‌نشین، پایتخت ایران را به‌یک کانون بحران دائمی برای حاکمیت آخوندی تبدیل کرده است. در سال۹۹ معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران اعلام کرد ۱۲۷ نقطهٔ بحرانی در مناطق حاشیه‌نشین تهران وجود دارد. او گفت این نقاط با همکاری قرارگاه (ضد) ثارالله سپاه پاسداران شناسایی شده است. اکنون تعداد این نقاط بحران‌خیز افزایش یافته است. تهران دارای مناطق حاشیه‌ای مانند احمدآباد، حسن‌آباد، خلیج، بادامک، رامینک، پاکدشت و قیامدشت است.


شهرک‌های حاشیه‌نشین تهران مانند گسل‌های زلزله‌خیز عمل می‌کنند و وقتی به‌حرکت درآیند قابل مهار نخواهند بود.


در قیام آبان۹۸ شهریار از جمله کانون‌های قیام‌خیز بود که در آن انگشتری خمینی به آتش کشیده شد. قلعه حسن‌خان و البرز نیز از نقاط ملتهب قیام بودند.


علاوه بر همهٔ این‌ها، مراکز حکومتی و نیز کاخ خامنه‌ای در تهران قرار دارند و از هدف‌های مشروع قیام‌آفرینان محسوب می‌شوند. دستیابی به آنها ابتکارعمل را از آن قیام‌کنندگان خواهد کرد.


تهران قلب ایران است. این قلب می‌تواند خون قیام را به دیگر نقاط ایران پمپاژ کند و از آنها خون تازه بگیرد.مطالب مرتبط


اتحاد کلید پیروزی ـ تبریز قهرمان به پشتیبانی از خوزستان مظلوم بپاخاست


اهمیت قیام در تهران

لطفا به اشتراک بگذارید: