بعد از سالیان مواضع مشکوک ـ خودکشی سیاسی الهه هیکس در تلویزیون ایران اینترنشنال

خودکشی سیاسی الهه هیکس در تلویزیون ایران اینترنشنال ـ بعد از سالیان مواضع مشکوک


الهه هیکس بدون ارائه مدرک در توییتر گفته بود اعضای مسلح مجاهدین در قیام مردم خوزستان حضور دارند. در این مناظره او به جای عذر خواهی هویت اصلی خود را آشکار کرد چقدر ادبیات ایشان به مسئولین و حامیان حکومت آخوندی شبیه بود


یک توییت در میانه اعتراضات مردم خوزستان بسیار حاشیه‌ساز شد؛ الهه هیکس که به عنوان فعال حقوق بشر شناخته شده، در واکنش به اعتراضات مردمی مطلبی نوشت که از دید کاربران، گرا دادن به نهاد‌های امنیتی برای سرکوب معترضان بود. او با سه اتهام نوشته بود برخی از معترضان عضو سازمان مجاهدین خلق هستند؛ بخشی از معترضان مسلح شده‌اند و برخی از طرف اسرائیل حمایت می‌شوند.


در جمهوری اسلامی مجازات هر کدام از این اتهامات به تنهایی اعدام است و حالا در توییت الهه هیکس هر سه اتهام مطرح شد. ادعای الهه هیکس با استقبال رسانه‌های تندرو همراه شد و متن توییت او در رسانه‌های اصولگرا دست به دست می‌شد و با استناد به آن درخواست سرکوب شدیدتر معترضان مطرح شد. در مقابل صد‌ها کاربر توییتر در مقابل موضع گرفتند؛ چه آنکه مخالفان الهه هیکس معتقد بودند صحبت‌های او، زمینه ساز سرکوب مردم را فراهم می‌کند. بعضی رسانه‌های امنیتی اتهامات مشابهی را به معترضان زده بودند.مطالب مرتبط


تهران بپاخاست ـ شروع پایان


سیزدهمین روز قیام - طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای در تهران، شعار خوزستان اتحاد اتحاد در اصفهان و شعار تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود در گوهردشت کرج

لطفا به اشتراک بگذارید: