طنز سیاسی ـ قمپز صادرات واکسن به آمریکا

قمپز صادرات واکسن به آمریکا ـ طنز سیاسی


بعد از اینکه پاسدار سلامی از واکسن نورا رونمایی کرد و بعد از اینکه خامنه ای درست در بحبوحه قیام خوزستان، نمایش مضحک دوز دوم واکسن زنی رو به راه انداخت، شاهد موجی از خشم و انزجار مردم نسبت به آخوندها بودیم که همچنان ادامه داره.


اینکه آخوندها واکسنهای من درآوردیشون رو با چه ترکیبی درست می کنن و آب مقطر رو با روغن کدوم بنفشه قاطی می کنن زیاد مهم نیست، اونچه که مهمه اینه که رسانه های خود رژیم از نمونه هایی نام می برن که اشخاصی همین واکسنهای ولایی رو دو بار تزریق کردن بعد دوباره کرونا گرفتن.


بگذریم از اینکه خامنه ای خودش اولین نفری بود که واکسن آمریکایی زد و احمدی نژاد هم این قصیه رو لو داد. این نمایشهای مسخره هم فقط و فقط برای پوشوندن جنایتهای کرونای ولایت و آمار بالای قربانیان کروناستمطالب مرتبط


آخوندها در ماهیتابه بحرانها در خبرتوخبر


هذیان‌گویی «آقا»

لطفا به اشتراک بگذارید: